Skolelederforeningen: Vanskeligt at håndhæve totalt rygeforbud i skoletiden

Københavnske elever må ikke længere ryge i skoletiden – heller ikke uden for skolens område. Skolelederforeningen forudser, at det bliver svært for skolerne at håndhæve.

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget i København vedtog i går, onsdag den 15. august 2018, at det i løbet af næste år bliver forbudt at ryge i skoletiden. Der er tale om et totalt rygeforbud i skoletiden, som betyder, at eleverne hverken må ryge på skolens område eller udenfor – heller ikke, når de fx er på vej til bageren.

Vedtagelsen skal sikre, at færre begynder at ryge.

Det er i forvejen forbudt at ryge på skolerne.

Formand for Skolelederforeningen i København, Jeanne Jacobsen, bakker op om, at det er vigtigt at gøre en ekstra indsats for, at børn og unge ikke begynder at ryge. Hun har dog svært ved at se, hvordan skolerne skal håndhæve det skærpede forbud.

”Vi kan jo ikke løbe efter eleverne for at se, om de ryger uden for skolens område,” siger Jeanne Jacobsen, som er nervøs for, om det nu vil blive vanskeligere for skolen at få en god kontakt til den enkelte elev omkring rygning.

”I dag får vi en god og konstruktiv snak med eleven, hvis vi opdager, at han eller hun er begyndt at ryge. Og fortsætter rygningen, kontakter vi hjemmet. Det har vi god erfaring med,” siger Jeanne Jacobsen, som kraftigt opfordrer til, at man retter fokus på, hvorfor flere børn og unge begynder at ryge.

Også Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er enig i, at det er et problem, at flere børn og unge begynder at ryge.

Skoleledernes formand stiller dog spørgsmålstegn ved, hvordan skolerne skal håndtere ’kontrol’ og 'konsekvens’.

”Hvordan skal skolerne kontrollere, om eleverne ryger uden for skolens område, og hvad skal skolerne stille op, hvis eleverne bryder forbuddet? Det bliver en stor udfordring for skolerne, som de nu sammen med skolebestyrelsen og forældrene må diskutere, hvordan de kan håndtere,” siger Claus Hjortdal.

Modelfoto: Colourbox.dk