Skolelederforeningen: Vigtigt med fortsat fokus på ulovlig billeddeling

En overtrædelse af straffelovens §235, distribution af børneporno, kan have voldsomme konsekvenser for ofrene, men også vidtgående konsekvenser for dem, som deler materialet. I forbindelse med en stor operation, hvor mere end 1.000 børn og unge står over for en sigtelse for distribution af børneporno, har Det Kriminalpræventive Råd og Politiet samlet en række undervisningsmaterialer.

SE SAMLING AF INFORMATIONSMATERIALE I SLUTNINGEN AF ARTIKLEN

Rigspolitiet har i dag offentliggjort, at 1.004 personer, hovedsagligt  børn og unge, vil blive sigtet for distribution af børneporno i forbindelse med operation ’Umbrella’.

De sigtede risikerer at blive dømt for at have overtrådt straffelovens paragraf om distribution af børneporno. 

Claus Hjortdal: Dybt alvorlig sag
”Det er en dybt alvorlig sag, og det er trist og ulykkeligt, især for de krænkede – men også for de unge, der risikerer at blive sigtet og dømt,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand. 

Claus Hjortdal håber, at flere unge nu vil blive mere bevidste om de alvorlige konsekvenser ved ulovlig billeddeling på de sociale medier – og bevidste om, at det også kan betyde en sigtelse og dom for overtrædelse af straffelovens paragraf om distribution af børneporno.

Sagen trækker tråde over hele landet, men er især koncentreret omkring Nordsjælland, hvor unge via det sociale medie Facebook Messenger har delt seksuelt krænkende materiale af personer under 18 år. Det delte video- og billedmateriale stammer fra 2015 og består af pornografisk indhold med en pige og dreng, der på tidspunktet for optagelsen begge var 15 år.

”Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede. Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådan materiale spredes. Og det skal stoppes”, siger efterforskningsleder, politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi, i en pressemeddelelse.

Undervisningsmateriale samlet her
Det Kriminalpræventive Råd har på deres hjemmeside her og her samlet en række materialer, herunder undervisningsmateriale, som kan hjælpe unge til forståelse for, at ulovlig billeddeling både skader de involverede, men også dem selv. 

På det Kriminalpræventive Råds hjemmeside opfordres ledere og lærere til at spille en central rolle i forebyggelsen af ulovlig billeddeling blandt unge ved f.eks. at tale med de unge om lovgivningen og konsekvenserne ved billeddeling. En del af materialet er især rettet mod ungdomsuddannelserne.

Der er også links til materialer som ’Digital Dialog i Skolen’, som Skolelederforeningen har været med i arbejdsgruppen bag, og som kan hjælpe grundskoler i gang med en dialog om digital trivsel og skolens værdier i forhold til børn og voksnes brug af onlinemedier.

Samtidig har Rigspolitiet udsendt blandt andet videomateriale, som kan bruges i undervisningen, og som henvender sig til de unge med buskaber som ’Du kan være mere kriminel, end du lige tror’ og ’Det kan få alvorlige konsekvenser for dine fremtidsmuligheder’.

Skolelederforeningen til skolerne:
Sæt endnu mere fokus på den forebyggende indsats
Skolelederforeningen opfordrer landets skoler til at fortsætte og intensivere den forebyggende indsats i folkeskolens ældste klasser.

”Det er rigtig vigtigt, at skolerne på baggrund af denne sag sætter endnu mere fokus på det oplysende og forebyggende arbejde, som retter sig mod både elever og forældre. Det kan eventuelt ske i et samarbejde med SSP,” siger Claus Hjortdal.

Straffen for at overtræde § 235 kan være hård, og kendes man skyldig i overtrædelse af § 235, vil det fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten.

”Det er vores opfattelse, at unge mennesker godt ved, at det kan have store konsekvenser for offeret at dele den form for materiale. Men de ved måske ikke, at det er også er strafbart, og at de kan blive dømt for at distribuere børneporno”, siger Politikommissær, Flemming Kjærside fra det Nationale Cyber Crime Center (NC3) i pressemeddelelsen.

”Får du en notering på børneattesten står den der i mindst 10 år. Det betyder, at du ikke kan få job i en børnehave eller blive fodboldtræner. Hvis amerikanske myndigheder får oplysninger om forholdet, kan det også betyde problemer i forbindelse med indrejse i USA. Så det er alvorligt, og det har alvorlige konsekvenser langt ind i fremtiden”, siger Flemming Kjærside.