Skolemøder og regionale møder om Fælles Mål

Undervisningsministeriet inviterer i samarbejde med DLF og Skolelederforeningen skoler til at deltage i ét af ni landsdækkende dialogmøder om Fælles Mål. Formålet med dialogmøderne er at give skoleledere, lærere og pædagogisk personale mulighed for at påvirke virkeliggørelsen af aftalen om lempelse af bindingerne i Fælles Mål.

Møderne skal være med til at skabe et rum for faglig drøftelse og kvalificering af ideer og ønsker til det nye vejlednings- og inspirationsmateriale. Fokus vil særligt være på folkeskolens formål samt fagenes formål som grundlag for undervisningen, undervisningstilrettelæggelse, anvendelse af mål i undervisningen, den lokale frihed og den professionelle dømmekraft.

Undervisningsministeriet inviterer endvidere skoler til at deltage i ét af fem regionale dialogmøder om Fælles Mål, som er organiseret i samarbejde med KL og Skolelederforeningen.

Formålet med dialogmøderne er at inddrage chefer og medarbejdere fra de kommunale forvaltninger og skoleledere, lærere og øvrigt pædagogisk personale i virkeliggørelsen af aftalen om lempelse af bindingerne i Fælles Mål.

Møderne skal være med til at skabe et rum for en drøftelse og kvalificering af ideer og ønsker til det nye vejlednings- og inspirationsmateriale om Fælles Mål, herunder hvordan kommunen bedst muligt kan være med til at skabe gode rammer for det pædagogiske arbejde med Fælles Mål på skolerne.

Invitationer er sendt ud til de pågældende kommuner og kredse.

Foto: Colourbox.dk