Skolestart: Fortæl de gode historier

Om få dage begynder mere end 50.000 nye børn i folkeskolen, ligesom skolerne igen fyldes med de mange elever fra 1.-10 klasse. Vær med til i fællesskab at fejre første skoledag. Læs vores ideer til, hvordan I kan sætte fokus på de mange gode historier fra folkeskolen.

Skolestart er en festdag og et godt tidspunkt at sætte fokus på folkeskolen lokalt og nationalt.

I Skolelederforeningen opfordrer vi til, at vi i fællesskab i forbindelse med skolestart 2018 markerer de mange gode aktiviteter, der foregår på skolerne rundt om i landet.

Brug meget gerne #SKOLESTART18 og #FØRSTESKOLEDAG – det gør vi også.

  • Skab kontakt til de lokale medier NU

Tag kontakt til medier og journalister, og inviter dem på skolebesøg. Gør på forhånd klart, hvilke historier, udover skolestarten, I vil fortælle om. Det kan fx være om skolens faglige resultater, om skolens aktuelle målsætning eller om skolens interessante aktiviteter.

Ring eller skriv til medierne. Forud for telefonisk kontakt er det en god ide at invitere journalisten skriftligt fx således:

Kære journalist Petra Petersen, X medie

I forbindelse med at xx nye elever har første skoledag på X-skolen nu på mandag den 13. august kl. 10.00, vil jeg gerne invitere dig til at deltage i den festlige og glædelige begivenhed.

Her er mulighed for med forældrenes tilladelse at tage billeder og tale med de nye små og deres familie. Skolens lærere, pædagoger og undertegnede vil naturligvis også gerne fortælle om, hvad skolen tilbyder.

Lige nu arbejder vi fx med disse interessante aktiviteter:

  • www
  • xxx
  • yyy

Jeg vil tillade mig at kontakte dig for at aftale nærmere om på mandag.

Følg også med på vores hjemmeside www.x-skolen.dk og på X-skolens Facebook platform.

Bedste hilsner, Jens Blom

Skoleleder, X-skolen

  • Benyt de sociale medier

De sociale medier egner sig til at dele billeder, nyheder og små historier op til og under skolestart. Start på skolens egen hjemmeside - og fortsæt derefter på Facebook og fx også Twitter-opslag, der ses af journalister og medier.

Sociale medier er vigtige, når man vil skabe opmærksomhed, gå i dialog med omverdenen samt øge følelsen af fællesskab om skolen blandt medarbejdere, elever og forældre. Selv om der er en risiko ved, at også de negative historier spreder sig ad den vej, er medierne så slagkraftige, at de bør bruges.

Facebook

Facebook er oplagt til visuel kommunikation, så brug billeder, grafik og video. Og oplagt til mere kreativ, personlig kommunikation – men uden at skolens professionalitet mistes.

Del fx historier samt videoer og orientér om, hvad der foregår på skolen, nye tiltag, tilbud osv. Alt egner sig dog ikke til offentliggørelse i det større forum, som Facebook jo er, og hvor opslag hurtigt kan blive delt videre.

Det gør Facebook omvendt positivt slagkraftigt. Opslag når hurtigt ud til rigtig mange med interesse for den danske folkeskole, journalister, beslutningstagere og politikere. Brug også muligheden for at kommunikere skolens mål og værdier, brug mediet til information og ikke til at lufte holdninger/kritik. 

Twitter

Også her kan skolen informere om nye tiltag og begivenheder og dermed skabe opmærksomhed om skolens aktiviteter som fx skolestart. Gerne med vedhæftede billeder og links til opslag på egen hjemmesider – eller til andre medier.

Via Twitter nås især mediefolk, medier, politikere og andre interessenter. Mediet er egnet til korte statements, som er værdiladede og holdningsprægede. Hold fast i det informative uden at blive politisk, det er til gengæld ikke forbudt at være… begejstret! 

Rigtig god skolestart!