Spørgeskema på vej: Evaluering af læreruddannelsen

Den 21. maj vil landets skoleledere modtage en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er udsendt af Epinion på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undersøgelsen er en del af dataindsamlingen i den igangværende evaluering af læreruddannelsen.

Skolelederforeningen opfordrer til at besvare spørgeskemaet.

Spørgeskemaundersøgelsen omhandler de nyuddannede lærere, der dimitterede fra læreruddannelsen i 2017.

Som skoleleder skal man kun besvare få spørgsmål, hvis man ikke har ansat nyuddannede lærere fra 2017.

På skoler, hvor man har ansat nyuddannede lærere, er der mulighed for eventuelt at videresende spørgeskemaet til besvarelse hos en afdelingsleder eller anden person, som har et tættere kendskab til den nyuddannede lærer.

Resultaterne fra undersøgelsen forventes offentliggjort til efteråret.

Den endelige evaluering af læreruddannelsen er planlagt færdiggjort inden udgangen af året.

Ministeriet har nedsat en ekspertgruppe med nordisk deltagelse, som har ansvaret for evalueringens samlede vurderinger. Der er desuden nedsat en dialoggruppe, hvor Skolelederforeningen indgår.

Du kan evt. læse mere om evalueringen på ministeriets hjemmeside. 

Foto: Colourbox.dk