Stopprøver: Skolelederforeningen kritisk overfor aftale

Regeringen har indgået en aftale om bekæmpelse af parallelsamfund på undervisningsområdet med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti uden om folkeskoleforligskredsen. Skolelederforeningen er kritisk overfor aftalen.

Aftalen betyder blandt andet, at alle elever i 0.-klasse på skoler, hvor mere end 30 procent af eleverne bor i udsatte boligområder, skal bestå en sprogprøve i dansk, for at de kan starte i 1. klasse.

Elever, som ikke består sprogprøven, skal gennemgå et sprogstimuleringsforløb inden næste prøve, som foregår delvist i og delvist uden for klassen.

Aftalen giver også staten kompetence til at lukke skoler og ungdomsuddannelser, der i mere end tre år i træk ikke leverer en tilfredsstillende indsats.

I dag udtager det statslige tilsyn skoler til kvalitetstilsyn, hvis der i et skoleår er mindst en indikator, som skolen ikke lever op til. Staten tilbyder vejledning og kan give kommunen pålæg om rådgivningsforløb og handlingsplan for skoler, der ikke leverer tilstrækkeligt.

Som noget nyt skal handlingsplanen fremover godkendes af Undervisningsministeriet.

Endelig lægger aftalen økonomisk pres på forældrene gennem mulighed for bortfald af børnecheck, hvis et barn har mere end 15 procent ulovligt fravær i et kvartal. Fravær er ulovligt, når det ikke skyldes fx sygdom og skal indberettes - dermed lægges presset også på skoler og ledelser.

Både den del af aftalen, øgede sanktioner over for svagt præsterende skoler og de nye stopprøver er kritisereret af Skolelederforeningen, KL og andre professionelle parter, da der allerede er systemer til at opfange problemerne - og at forebyggelse og samarbejde er at foretrække frem for strafforanstaltninger.

”Alle – og ikke mindst Ledelseskommissionen, der snart fremlægger sine anbefalinger - peger på, at der er brug for mindre styring og mere ledelse i det offentlige, ikke mindst på skoleområdet”, siger Claus Hjortdal. Men man må altså konstatere, at det modsatte sker…

Aftalen træder i kraft efter næste folketingsvalg fra skoleåret 2019-20, hvis der stadig er flertal bag den.

Læs mere om aftalen

Foto: Colourbox.dk