Storkonflikt på vej

Finansministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har nu varslet lockout af i alt ca. 440.000 ansatte i stat, regioner og kommuner.

Dermed er en storkonflikt så mærkbart optrappet, som den næsten overhovedet kan være.

”Beklageligvis ser konflikten nu til at ramme et meget stort antal borgere, hvor der ellers med vores strejkevarsel fra arbejdstagerorganisationerne, var tale om en markering – et signal først og fremmest med sigte på, at den lønramme, der er stillet i udsigt er for lav ”, siger Claus Hjortdal.

Fra de offentlige arbejdsgiveres side fastholdes, at lockoutvarslet primært skal ses som et modsvar oven på, at arbejdstager-organisationerne har varslet strejke,

Forligsinstitutionen, der skal søge at mægle parterne, har hermed også fået en endnu vanskeligere opgave, når situationen er fuldstændigt tilspidset. Konflikten kan dog udskydes 2 x 14 dage.

VI OPDATERER LØBENDE HJEMMESIDEN