Tema om it-understøttet inklusion

I et nyt materiale fra STIL kan man læse om viden og forskning om it-understøttet inklusion samt finde udviklingsredskaber og andre materialer.

 

Styrelsen for It og Læring, STIL, har i samarbejde med forskere og praktikere udarbejdet et ’Viden Om’-tema om it-understøttet inklusion i folkeskolen.

Temaet er lanceret på www.emu.dk

Temaet giver viden og eksempler, der skal støtte og udvikle team, der arbejder med en klasse samt de ressourcepersoner, som eventuelt er tilknyttet klassen.

Temaet har fokus på tre områder ’kendskab til elevers særlige behov’, ’fælles visioner og strategier for de pædagogiske indsatser’ samt ’kendskab til digitale teknologiers potentiale og funktion’. Det består af et vidensnotat om it- og understøttet inklusion, et udviklings- og selvevalueringsredskab, eksempler til praksis samt plakater, film og podcasts.

www.emu.dk findes yderligere inspiration og viden om blandt andet inkluderende læringsmiljøer.

Læs brev til landets skoleledere fra STIL om temaet

Find hele temaet her på www.emu.dk