Temakonference: Det pædagogiske læringscenter i praksis

I samarbejde med Kommunernes Landsforening, It- og medievejlederforeningen, Pædagogisk LæringsCenterForening, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre og Skolelederforeningen inviterer Undervisningsministeriet til en praksisnær temakonference om det pædagogiske læringscenter.

Formålet med konferencen er at give kommuner og skoler inspiration til det fortsatte arbejde med udvikling af det pædagogiske læringscenter som en katalysator for skoleudvikling.

Målgruppen er skoleledelser og nøglemedarbejdere med tilknytning til det pædagogiske læringscenter. Forvaltningsmedarbejdere, pædagogiske konsulenter og repræsentanter fra folkebiblioteket er også meget velkomne.

Dagen veksler mellem oplæg, drøftelser i mindre grupper og workshops.

Deltagerne får desuden mulighed for at arbejde med at få klarlagt egen status på læringscentret og få aftalt de næste skridt.

Læs mere

Det foregår:
Onsdag d. 14. marts kl. 9.00-15.30 i København 

Onsdag d. 21. marts kl. 9.00-15.30 i Vejle

Det er gratis at deltage. Tilmelding kan ske her