Uge 40 med fokus på ordblindhed

Denne uge er international ordblindeuge – og også i Danmark sættes der ekstra fokus på dysleksi med en række arrangementer.

Netværkslokomotivet, Nota, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og European Dyslexia Association retter i denne uge særlig opmærksomhed mod ordblindhed. Det sker i forbindelse med den internationale ordblindeuge.

I ugens løb vil der være arrangementer målrettet børn og unge i grundskolealderen – men også arrangementer for alle andre aldersgrupper.

For eksempel fortæller tv-værten Bubber i et foredrag, hvordan han har valgt at tackle sin hverdag som ordblind. Det foregår i Fredericia.

Længere nordpå i Aalborg afholdes et arrangement med information og stande målrettet børn, unge og voksne ordblinde. Her kan man også grine med og af komikeren Christian Fuhlendorff, som selv er ordblind.

www.ordblinduge40.dk kan man blive opdateret på arrangementerne rundt omkring i landet. Nota, Ordblindeforeningen og Netværkslokomotivet står bag hjemmesiden.

Ordblindhed er Egmont Fondens årstema for 2018, og der sættes derfor fokus på, hvad det vil sige at være ordblind, og hvordan man kan styrke ordblinde børn og unges læring og livsduelighed. Der er blandt andet nedsat et børnepanel, som giver rådgiver om, hvad det vil sige at være ordblind i den danske grundskole.
Læs mere på www.egmontfonden.dk/ordblindhed.