Undervisningsministeren lancerer ny handlingsplan for teknologi i undervisningen

Undervisningsminister Merete Riisager lancerer en handleplan med 25 initiativer på tværs af undervisningsområdet. Formålet er at styrke børns, unges og voksnes teknologiforståelse og digitale kompetencer.

Baggrunden for handlingsplanen er den hastige teknologiske udvikling, som også påvirker undervisningsområdet og stiller nye krav både til, hvad eleverne skal kunne og til, hvordan lærerne griber undervisningen an på tværs af undervisningsområdet, skriver Undervisningsministeriet på www.uvm.dk.

Målet er, at vi danskere ikke blot skal bruge teknologi, børn og unge skal lære at forstå den og skabe kreativitet med den.

Et af hovedinitiativerne i handlingsplanen er et nyt forsøg med obligatorisk undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen.

Planen, som består at både allerede vedtagne nye initiativer og forslag til nye initiativer, indeholder også forslag om et nyt center for digitalisering på erhvervsuddannelserne. Det skal støtte særligt lærerne i deres arbejde med it i undervisningen.

Handlingsplan for teknologi i undervisningen er udarbejdet med input fra undervisningsministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen.

Læs mere på www.uvm.dk

Modelfoto: colourbox.dk