Værdier i Skolelederforeningen

Hovedbestyrelse og sekretariat har arbejdet med at beskrive hvilke værdier, der karakteriserer Skolelederforeningen, samarbejdet og de fælles mål i foreningen og kan være forudsætningen for at nå disse mål.

På en fælles temadag i februar var der fokus på at blive skarpere på, hvilke værdier omverdenen skal kende foreningen på.

Der blev her etableret et værdigrundlag, som så er godkendt på HB-møde og sekretariatsmøde i marts – og siden tillige tænkes behandlet på lokalt niveau.

I overskriftsform er værdierne: Skolelederforeningen
Tæt på dig og skolen
Vi har mod og indsigt til at finde løsninger og vise retning

Formålet med at have værdier i Skolelederforeningen er blandt andet at styrke fællesskabet, skabe fælles sprog og fælles referencer – samt at fastholde, løfte og skærpe profilen og det unikke ved foreningen.