Valg i foreningen: Genvalg af formandskab – nyt ansigt i hovedbestyrelsen

Dette års repræsentantskabsmøde bød på genvalg af Claus Hjortdal, formand, og Dorte Andreas, næstformand, samt valg af seks medlemmer af hovedbestyrelsen, hvoraf der er et nyt ansigt.

Huset Middelfart på Fyn dannede i dag torsdag den 22. marts 2018 rammen om foreningens repræsentantskabsmøde, hvor der også blev afholdt valg.

Alle erhvervsaktive medlemmer af foreningen er berettiget til at stille op til valg. I år har kandidaterne haft et tilbud om at få deres skriftlige valgoplæg præsenteret i medlemsbladet plenum i januar udgaven samt på foreningens hjemmeside, ligesom de har haft mulighed for at få optaget en valgvideo.

Se valgoplæg og valgvideoer

Valg til formand og næstformand
Det foregik helt uden dramatik, da Skolelederforeningens højeste myndighed, de ca. 110 lokale repræsentanter for foreningens lokale afdelinger, faglige klubber med flere, skulle vælge formand og næstformand.

På forhånd havde Claus Hjortdal, formand, og Dorte Andreas, næstformand, tilkendegivet, at de begge genopstillede til de politiske poster som henholdsvis formand og næstformand.

Claus Hjortdal sagde blandt andet, at en del af strategien har været at give foreningen mere kant.

”Det er vi lykkedes med langt hen ad vejen, og vi vil også fremadrettet bestræbe os på den kommunikative side. Det er også vigtigt at have fokus på sammenhængskraften i foreningen, så vi ikke knækker over mellem øverste ledere og mellemledere", sagde Claus Hjortdal, som desuden fremhævede, at han vil fortsætte arbejdet ind i LC-systemet og også i den kommende fusion mellem LO og FTF.

Claus Hjortdal blev genvalgt som formand for en 3-årig periode uden modkandidater og uden afstemning, men til gengæld med stor applaus. Tillykke til Claus Hjortdal!

Dorte Andreas gik for to år siden blandt andet til valg til posten som næstformand på at knytte de lokale afdelinger tættere på den centrale forening.

”Vi har fortsat brug for stærke lokale afdelinger, og det vil jeg meget gerne være med til at sikre. Med samskabelse får vi bragt vores forening i spil og udviklet vores forening – derfor vil jeg fortsat gerne sammen med jer lokalt være med til at udvikle vores forening”, sagde Dorte Andreas, som lagde vægt på, at foreningen fortsat skal være opmærksom på at nytænke og reflektere over, hvad opgaven som en moderne forening er.

Dorte Andreas blev genvalgt som næstformand for en 3-årig periode uden modkandidater og uden afstemning – og ligeledes med stor applaus. Tillykke til Dorte Andreas!

Valg til hovedbestyrelsen
Der var til gengæld kamp om posterne som menigt medlem af hovedbestyrelsen. Fem af de nuværende seks hovedbestyrelsesmedlemmer havde på forhånd tilkendegivet, at de genopstillede.

På selve mødet meldte yderligere tre deres kandidatur.
Kandidaterne i alfabetisk rækkefølge var således:

Dan Christensen (Nordfyn)
Peter Hansen (Rebild)
John Jakobsen (Faaborg-Midtfyn)
Lene Burchardt Jensen (Aalborg)
Marianne Kipker (Ringkøbing-Skjern)
Peter Nellemann (Randers)
Torben Møller Nielsen (Næstved)
Lars Aaberg (København)

Afviklingen af valget foregik ved skriftlig afstemning i henhold til de gældende retningslinjer i forretningsordenen.

Efter optælling kunne det konstateres, at følgende seks kandidater har opnået valg til den nye hovedbestyrelse med en 2-årig valgperiode (alfabetisk rækkefølge):

Dan Christensen (Nordfyn)
Peter Hansen (Rebild)
Lene Burchardt Jensen (Aalborg)
Peter Nellemann (Randers)
Torben Møller Nielsen (Næstved)
Lars Aaberg (København)

Nyt medlem i hovedbestyrelsen er således Torben Møller Nielsen, Næstved.

Tillykke til alle!

Valg til suppleanter med mere
Der blev også valgt to suppleanter til hovedbestyrelsen, 2-årig valgperiode, to revisorer, 2-årig valgperiode, samt en revisorsuppleant, 2-årig valgperiode.  

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt: Marianne Kipker (Ringkøbing-Skjern) og Marian Dybdahl Malling (Mariagerfjord). Som kritiske revisorer blev valgt: Peter Vinkel, Gentofte, og Svend Faurholt, Varde. Og som revisorsuppleant: Torben Vorstrup, København.

Alle ønskes tillykke med valget!

Foto: Hung Tien Vu