Valg i foreningen: Stiller du op? Få præsenteret dit valgoplæg

På det kommende repræsentantskabsmøde 2018 vil der bl.a. blive afholdt valg til formand, næstformand, hovedbestyrelse m.fl. Kandidater til valget har mulighed for at få præsenteret sig selv med valgoplæg i medlemsbladet Plenum samt en valgvideo.

På dette års repræsentantskabsmøde torsdag den 22. marts 2018 på Hotel Park i Middelfart, vil der blandt andet blive afholdt valg til formand, næstformand og seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter m.m.

I henhold til foreningens vedtægter § 8, stk. 5-6 skal der vælges:

  • 1 formand for 3 år
  • 1 næstformand for 3 år
  • 6 hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  • 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 2 år
  • 2 revisorer for 2 år
  • 1 revisorsuppleant for 2 år

Bemærk at formandskabets valgperiode er ændret fra to til tre år som følge af beslutning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 1. november 2017.

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 4 er alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen valgbare til formandskab/hovedbestyrelse.

Sådan får du præsenteret dig selv og dit valgoplæg
Ifølge vedtægterne muligt at stille op helt frem til repræsentantskabsmødets afholdelse. Men det kan være en fordel at få præsenteret sig selv og sit valgoplæg inden.

Overvejer du at stille op til formands-, næstformands- og/eller bestyrelsesvalget, kan du inden valget få præsenteret dig selv og dit valgoplæg med et valgoplæg i medlemsbladet Plenum samt en valgvideo.

Valgoplæg i medlemsbladet Plenum

Kandidaterne tilbydes at blive præsenteret med billede samt navn, CV og kortfattet valgoplæg på MAX 300 ord ALT inkl.

Kandidaterne har i den forbindelse mulighed for at inddrage/nævne evt. stillere i forbindelse med sit kandidatur. Men igen gælder begrænsningen på MAX 300 ord ALT inkl.

De skriftlige valgoplæg bringes i alfabetisk rækkefølge efter efternavn i Plenum 2-18, der udkommer i starten af marts. Bemærk deadline for redaktionens afslutning, hvor valgoplæg / CV / foto skal være fremme senest mandag den 19. februar 2018 via mail til midi@skolelederne.org.

Valgoplæggene – samt valgoplæg, der er indkommet efterfølgende – bringes også på hjemmesiden og i foreningens nyhedsbreve i perioden op til afholdelsen af repræsentantskabsmødet.

Valgvideo

Kandidater tilbydes desuden at få produceret en kort valgvideo på 2½-3 minutter.

Valgvideoen vil kunne uploades via QR-kode i forbindelse med hver kandidats valgoplæg og vil på samme måde bringes på foreningens hjemmeside og præsenteres via nyhedsbreve og sociale medier.

Hver kandidat får tilbudt 20 minutter med en ekstern professionel fotograf med mulighed for to-tre takes, gennemsyn og godkendelse på stedet samt efterfølgende let redigering med navn / valggrafik. Bemærk, at der ikke er mulighed for yderligere redigering/godkendelse.

Tid og sted for optagelse af video
Optagelserne af valgvideo finder sted i Skolelederforeningens sekretariat i Snaregade 10 A i København tirsdag den 6. februar 2018 kl. 13.00-17.00 eller på Frederiksbjerg Skole, Ingerslevs Boulevard 2 i Aarhus i mødelokale ”Store Klaus” torsdag den 8. februar 2018 kl. 13.00-17.00.

VIGTIGT VEDRØRENDE VALGVIDEO:
Kontakt fotograf Henrik Lund, L & B VIDEO / Visuel Kommunikation for nærmere aftale på tlf. 40 58 51 52.

VALGHANDLING

Valghandlingen finder som nævnt sted på det ordinære repræsentantskabsmøde 22. marts 2018, og som følge af muligheden af præsentere sig med valgoplæg og video i foreningens medier får kandidaterne ikke mulighed for at præsentere sig mundtligt på selve mødet.

Undtaget er kandidater til formands- og næstformandsposten, der på mødet har mulighed for at komme med et kort oplæg på max 5 minutter. Herudover er der naturligvis mulighed for alle kandidater at markere sig i debatten inden valghandlingen, fx under behandlingen af beretningen.

OBS! Kandidater til valget opfordres til at melde sig på banen og stille op i god tid. Ud over ovenstående tilbud om video og valgoplæg kan alle kandidater naturligvis selv ’føre valgkamp’ og promovere sig i tekst, lyd og billeder - de steder man vil, fx på de sociale medier.