Vedtægtsændring: Lokalforeningerne har nu mulighed for at afholde forskudte valg til bestyrelsen

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i dag blev et forslag om mulighed for forskudte valg til lokalbestyrelsen vedtaget.

Ca. 75 repræsentanter for de lokale foreninger i Skolelederforeningen samt for foreningens fem særlige lederklubber er i dag samlet til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DGI Byen i København sammen med foreningens hovedbestyrelse og sekretariat.

På mødet blev en vedtægtsændring, som giver den enkelte lokalforening muligheden for at vælge forskudte valg til lokalbestyrelsen, vedtaget med klart flertal.

Vedtægtsændringen, som var indkommet som forslag fra Roskilde Skolelederforening, ændrer på valgproceduren, så halvdelen af lokalbestyrelsen er på valg det ene år med en valgperiode på to år, og året efter er den anden halvdel af bestyrelsen på valg ligeledes for to år.

Der er tale om en frivillig valgmodel i lokalforeningen – med enten forskudte valg eller valg i lige år, som i dag. Ordinære valg til lokalformandsposten samt til lokale TR-poster skal ske i lige år.

Læs referat fra mødet

Foto: Alberte Cort