Vikardækning i folkeskolen skal undersøges

Undervisningsministeriet, KL, BKF og Skolelederforeningen har besluttet at se nærmere på udfordringer med vikardækning i folkeskolen. En analyse skal blandt andet give input til at styrke kvaliteten af vikartimerne.

En undersøgelse af vikardækningen i folkeskolen fra 2018 viste tidligere på året, at 11,1 procent af undervisningstimerne ikke blev gennemført som planlagt – undersøgelsen afdækkede dog ikke årsagerne til skolernes brug af vikarer.

Den planlagte analyse skal blandt andet netop se nærmere på årsagerne for brugen af vikarer.

Skolelederforeningen håber, at analysen kan afdække kompleksiteten i udfordringen og fx skabe større overblik over, hvad begrebet ’vikardækning’ dækker over - da både fx fravær ved sygdom, øget krav om kompetencedækning, 6. ferieuge, møder på skolen og lignende kan være nogle af årsagerne til behovet for vikarer.

Samtidig håber foreningen, at analysen kan give afsæt for ny inspiration.

”Skolelederne gør allerede et stort arbejde for at løse skolernes udfordringer med vikardækning. Det er en kompleks udfordring, blandt andet fordi det er svært at skaffe kvalificeret vikardækning, ligesom det er et ressourcespørgsmål, så vi håber, analysen kan give inspiration til, hvordan det kan gribes an,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand.

Til gengæld advarer Skolelederforeningen mod at fastsætte et standardiseret måltal for at nedsætte brugen af vikarer.

”At fastsætte et nyt måltal, og dermed skabe endnu mere bureaukratisk registrering i skolen, er ikke løsningen, og det vil ikke få positiv indflydelse på brugen af vikarer. Der er i stedet behov for mere ledelse og mindre styring i folkeskolen, så skolerne kan bruge tiden klogest muligt, og dermed sikre, at eleverne bliver så dygtige som muligt - også i forhold til vikardækning,” siger Claus Hjortdal.

Foto: colourbox.dk