Åbne virksomheder: Mange virksomheder står klar til at modtage skoler

Der er plads til, at langt flere skoler kan benytte sig af projektet Åben Virksomhed. Projektet giver skoleelever indblik i, hvad teorien fra timernes kan bruges til i virkelighed. Også Naturvidenskabernes Hus tilbyder gratis undervisningsforløb med virksomhedsbesøg.

Dansk Arbejdsgiverforening etablerede i 2018 Åben Virksomhed, der skal få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab, teknolog, it og matematik. Landet over tilbyder flere end 250 virksomheder undervisningstilbud inden for syv temaer.

Undervisningstilbuddene sker som forløb med skolebesøg.

Politiken har lavet en rundspørge blandt de tilmeldte virksomheder, og avisen skriver i dag (20. august 2019), at en del virksomheder mangler tilmeldinger fra skolerne.

Det er skolerne selv, der skal henvende sig til virksomhederne for at sætte gang i et undervisningsforløb.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, mener, at de manglende tilmeldinger kan skyldes tidspres. Han opfordrer skolerne til at overveje tilbuddet:

”Initiativet kan være godt for elevernes forståelse af det faglige indhold i skolen. Ligesom det giver eleverne et indblik i erhvervsuddannelser og STEM-uddannelser.”

Skolerne guides til samarbejdet
Den uafhængige nonprofitorganisation Naturvidenskabernes Hus tilbyder også landet over gratis undervisningsforløb med virksomhedsbesøg for naturfags- og matematiklærere samt deres elever. Det foregår gennem skole-virksomhedsnetværket Tektanken, hvor der lige nu er 283 forløb, kaldet Tekcases, tilgængelige.

Naturvidenskabernes Hus arbejder desuden strategisk med kommuner om skole-virksomhedssamarbejdet ved at tilbyde kommunerne rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb.

På forløbene tilegner lærerne sig blandt andet kompetencer til selv at etablere skole-virksomhedsforløb og gøre dem til en del af den faglige undervisning.

Ifølge Naturvidenskabernes Hus’ er lærerne, når de har afsluttet et kompetenceudviklingsforløb, bedre klædt på til at samarbejde med en virksomhed om den faglige undervisning, uden at det er mere tidskrævende end almindelig undervisning.

Foto: Naturvidenskabernes Hus - Tektanken.dk / Tekcases. Naturvidenskabernes Hus havde i 2018 næsten 11.000 elever engageret i et skole-virksomhedssamarbejde.

Læs mere ...

om Åben Virksomhed samt om Tektanken/Tekcases