70 lokalformænd samlet til møde om Lærerkommissionens anbefalinger

Tre ud af fire af Skolelederforeningens formænd/TR var i dag – på invitation fra Danmarks Lærerforening – samlet til stormøde i Odense. Her fremlagde kommissionsformand Per B. Christensen Lærerkommissionens rapport og anbefalinger. Efterfølgende blev der afholdt et særskilt møde kun for Skolelederforeningens deltagere.

Lærerkommissionens rapport og anbefalinger blev offentliggjort i går. Læs mere om rapporten her.

På dagens stormøde i Odense, hvor lærernes og skoleledernes tillidsrepræsentanter var inviteret, blev der orienteret om nogle af kommissionens nedslag:

Generelt går det nemlig godt i skolen - men der er 3 udfordringer:
- Sammenhæng mellem tid og opgaver
- Sammenhængen mellem undervisning og muligheder for forberedelse
- Sikring af gennemsigtighed for lærerne i prioriteringer og planlægningsgrundlag

Der blev også peget på tre løsningsspor, der sammen skal skabe den gode skole:
- En tydelig lokal skoleledelse
- En styrket lærerprofession
- En ny arbejdstid

Kommissionen har haft fokus på det gode samarbejde lokalt mellem ledelse og TR og på god ledelse.

Ledelsen skal:
- Sætte en tydelig retning for skolens udvikling
- Samarbejde med lærerne om ledelsesopgaven
- Sikre en god fordeling og prioritering af opgaver

Anbefalinger til ledelse:
- Formelle uddannelsestilbud
- Talentudvikling
- Ledelsesudvikling i netværk

Dette skal dog stadig ske i respekt for lederens ledelsesret og mulighed for lokal prioritering.

Umiddelbart efter stormødet mødtes Skolelederforeningens deltagere til et opfølgningsmøde, hvor de umiddelbare refleksioner om anbefalingerne og foreningens position og holdninger kort blev drøftet.

På formandsmødet til januar vil vi gå mere i dybden med Lærerkommissionens rapport og anbefalinger.