Aula – erfaringer fra pilotskoler

Fra skolestart 2019 tages Aula i brug på landets folkeskoler. Pilotskoler rundt om i landet har de seneste måneder testet implementeringen af det nye system. Skolelederne på to pilotskoler i Aarhus giver på aulainfo.dk gode råd videre til andre, der er i gang med forberedelserne til Aula.

De seneste måneder har pilotskoler i Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odder og Aarhus testet implementeringen af Aula.
www.aulainfo.dk giver Mette Søberg, skoleleder Elsted Skole, og Rani Hørlyck, skoleleder Søndervangskolen, råd om, hvordan skoleledere kan gribe opgaven an.

Gode råd til ledelsens involvering i implementeringen af Aula:

 • Aula er en god anledning til at gentænke skolens kommunikationsstrategi, og det er ledelsens ansvar at styre den proces.
 • Kommunikationen i Aula skal tage afsæt i skolens formål, grundsyn og værdisæt – det, man siger, skal også være det, man gør i Aula!
 • Inddrag skolebestyrelse og repræsentanter for lærerne tidligt i strategiarbejdet.
 • Sørg for at skolens ledelse og medarbejdere tilegner sig faglig viden inden for kommunikation, før man starter arbejdet med den nye kommunikationsstrategi.
 • Søg faglig støtte i kommunens skoleforvaltning og hos andre skoler i kommunen, så hver enkelt skole ikke behøver opfinde den dybe tallerken.
 • Kommunikationen i Aula skal tage afsæt i et modtagerperspektiv. Det er helt afgørende, at kommunikation bliver læst og forstået og motiverer forældrene til at involvere sig yderligere i barnets trivsel og læring.
 • Overvej nøje hvilken kommunikation, der skal foregå via Aula, og hvilken der ikke skal. Aula kan ikke erstatte den gode, daglige en-til-en forældredialog.
 • Der skal sættes klare og ensartede rammer for, hvordan lærerne kommunikerer med forældrene gennem Aula. Hvad der er den gode tone, og hvad der ikke tolereres i kommunikationen.
 • Sikr, at der er tydelighed og ensartethed i skolens kommunikation i Aula – der skal være genkendelighed for forældre, der har flere børn på skolen.
 • Vær tydelige over for forældrene – de skal kende de forventninger, skolen har til forældrene og den måde, som skolen har valgt at kommunikere på i Aula.
 • Start gerne op med lidt stramme retningslinjer for kommunikationen på Aula og løsne op senere, hvis det giver mening.

Læs hele artiklen på www.aulainfo.dk, hvor du finder yderligere artikler om Aula.

Foto: Amalie T. Thaysen