AULA: Information og status til skoleledelsen fra Kombit

Skolelederforeningen har afholdt et møde med Kombit, som er kommunernes IT-fællesskab, og som står bag IT-løsningen Aula, og KL for at få en status på, hvordan arbejdet med AULA skrider frem.

Baggrunden for mødet var blandt andet, at der var kommuner, der overvejede eller havde taget beslutning om ikke at starte med AULA i uge 43.

Skolelederforeningen udtrykte på mødet især bekymring for, at de administrative systemer ikke var helt på plads, hvilket ville afstedkomme unødvendigt ekstraarbejde for foreningens medlemmer.

Kombit har efterfølgende sendt Skolelederforeningen følgende brev:

Efter efterårsferien vil kommunikation mellem folkeskoler og hjem foregå på Aula i langt de fleste

folkeskoler.

Der har på det seneste været en del artikler i medierne om kommuner, der har valgt at udskyde

lanceringen af Aula. Det er vigtigt at påpege, at det fortsat er mellem 85 og 90 af kommunerne, der

tager Aula i brug på det planlagte tidspunkt. Langt de fleste danske folkeskoler vil altså bruge Aula

fra uge 43.

Fra de 24 skoler, som har brugt Aula siden sommerferien, ved vi, at skolelederen på flere plan

spiller en meget væsentlig rolle i implementeringen. Du kan læse om erfaringerne fra nogle af

pilotskolerne her. At tage en ny it-løsning i brug er en forandringsproces, hvor der vil være bump

på vejen, og hvor det er vigtigt, at lederen går forrest. I arbejdet med at informere om Aula, kan du

evt. gøre brug af de slides, der er lavet til formålet. Dem finder du her.

Aula er anderledes end Skoleintra. Aula handler primært om kommunikation og er en sikker

platform, hvor pædagogiske ledere og medarbejdere, forældre og elever kan kommunikere og få

overblik og informationer, som de anvender i dagligdagen til planlægning, udførelse og opfølgning.

Derfor vil brugerne opleve, at de funktioner, de kender fra SkoleIntra, virker på en anden måde i

Aula, og at nogle kerneopgaver fremover skal løses i andre systemer. I løbet af pilotprocessen er

det blevet klart, at det er meget vigtigt at få fortalt denne historie på forhånd. KOMBIT vil i uge 41

sende Aula-foldere ud til skoler i kommuner, der har ønsket dette. Folderen bliver sendt til

skolelederen, som kan dele dem ud til medarbejderne.

Enkelte røster har på det seneste sat spørgsmålstegn ved sikkerheden i Aula. Sikkerheden var en

af de primære grunde til, at skolerne skulle have et nyt system, og derfor er det vigtigt at slå fast, at

Aula er sikker. Den er fra grunden bygget ud fra alle sikkerhedskrav og GDPR-regler, og data

opbevares under lås og slå. Men det betyder også, at der er krav til, hvordan man fx arbejder med

billeder og følsomme personoplysninger, og det vil kunne opleves som besværligt. Her er det

vigtigt at slå fast, at man ikke kan gå på kompromis med sikkerheden, og at kravene til sikkerhed

ikke er nogle, Aula har defineret. Kravene vil skulle opfyldes, uanset hvilket system man bruger.

Erfaringen fra pilotkommunerne viser, at især administratorerne i begyndelsen har rigtigt travlt, og

det vil du formentligt også opleve på din skole. På baggrund af viden fra de institutioner, der har

været i gang i et stykke tid, har Aula-projektet lavet en video til administratorerne med en ”brush-

up” på de vigtigste ting, de skal vide. Den findes her.

Aula er bygget med et mål om at forenkle og gøre det nemt at kommunikere. Alligevel vil der helt

sikkert være mange spørgsmål. De spørgsmål Aula-projektet oftest har hørt i pilotprocessen er

besvaret i denne ”FAQ”.

Skolelederforeningen håber, at AULA får en god start blandt andet understøttet af det udsendte materiale – foldere, video, FAQ m.m. - og at de ”børnesygdomme”, der viser sig, hurtigt vil blive overstået.

Skolelederforeningen forventer, at der i den enkelte kommunes forvaltning er tydelige retningslinjer for, hvordan I som skoleledere skal agere, når I oplever udfordringer/problemer med AULA.