Aula udsættes

Kombit har i samråd med KL besluttet at forlænge Aulas pilotfase med ti uger. Det sker ifølge Kombit for at sikre, at pilotskolernes og projektledernes erfaringer og yderligere ønsker bliver en del af Aula.

Det skriver Kombit i en pressemeddelelse, som Skolelederforeningen fredag den 14. juni 2019 via mail har videresendt til alle foreningens medlemmer.

Skulle du som medlem ikke have modtaget pressemeddelelsen, kan du læse den her.

Kombit meddeler desuden, at udrulningen af Aula, den nye kommunikationsplatform til alle landets folkeskoler og SFO’er, skubbes til uge 43.

Beslutningen er ifølge pressemeddelelsen truffet på baggrund af tilbagemeldinger fra det nuværende pilotforløb, hvor forældre, skoleledere og medarbejdere har givet input til funktionaliteten og brugeroplevelsen af Aula. 

”De seneste input vi har modtaget, er ved at blive indarbejdet, men de er endnu ikke testet i et pilotforløb. Derfor ønsker projektet lidt mere tid til at afprøve de forbedringer, som er tilføjet Aula efter tilbagemeldingerne fra pilotforløbet”, siger markedsdirektør Poul Ditlev Christiansen, Kombit, og fortsætter: 

”Det vigtigste for Kombit er, at skolernes medarbejdere, elever og forældre får et system, der bliver den hjælp til kommunikationen i hverdagen, som det er tiltænkt, og derfor reagerer vi naturligvis på den feedback, vi har fået fra alle dem, der har haft Aula mellem hænderne i pilotfasen”.

Forlængelsen af pilotfasen betyder, at skolerne fortsætter med at benytte SkoleIntra som kommunikationsplatform, indtil Aula går i luften efter efterårsferien.

I Skolelederforeningen siger formand Claus Hjortdal:

“Vi tager det til efterretning og synes, det er vigtigere, at systemet fungerer, når det endeligt rulles ud.”