Claus Hjortdal: Ja tak til et validt pædagogisk testredskab

”Som det er lige nu, er de nationale test for usikre, så på den baggrund er det udmærket, at regeringen lægger op til at nytænke testene. Men på skolerne har vi behov for et pædagogisk værktøj, så vi kan identificere udfordringer hos eleverne, og så vi har en føling med, hvor vi er i forhold til den nationale standard. Så herfra er det ’ja tak’ til et validt pædagogisk testredskab.”

Det siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som kommentar til, at regeringen varsler et opgør med de nationale test.

Claus Hjortdal hæfter sig ved, at der er behov for, at skolerne har et ensartet system, så skolerne har en indikation om, hvor gennemsnittet ligger – og at det kræver, at skolerne benytter test jævnligt.

Regeringen har tidligere meldt ud, at de ønsker at afskaffe de nationale test i de mindste klasser, og nu lyder meldingen fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at regeringen desuden vil ”nytænke de nationale test i øvrigt”, samt at regeringen vil sætte gang i et grundigt arbejde for at udvikle et pædagogisk redskab, som ikke har de samme udfordringer som de nationale test har i dag.

Skolelederforeningen opfordrer til at afvente og inddrage den evaluering at de nationale test, som allerede er sat i gang, og som forventes klar til januar – og som kan give et billede af, hvad der virker, og hvad der er behov for at ændre – samt til at inddrage eksperter og organisationer i beslutningen om, hvad der skal ske fremover.

Samtidig opfordrer Claus Hjortdal til at begrænse formålet med testene:

”Man har villet for meget med de nationale test. De har både skulle fungere som et evalueringsværktøj på skolerne samt som en afrapportering til politikerne om, hvordan det står til på skolerne. De bør i stedet udelukkende være et internt måle-, vurderings- og identifikationsredskab, som skolerne kan benytte til at følge med i eleverne progression. Det vil i sidste ende hjælpe eleverne til at blive dygtigere.”