Claus Hjortdal: Mere bevægelse i frikvartererne skal sikres via dialog på de enkelte skoler

"En del skoler har allerede indført mobilfri- og obligatoriske frikvarterer eller andre former for foranstaltninger for at få eleverne til at røre sig mere og være mere sammen i frikvarterne” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som en kommentar til en ny rapport fra Syddansk Universitet ”Det aktive frikvarter – mere bevægelse i skolegården”.

Rapporten giver gode råd og anbefalinger til, hvordan det aktive frikvarter i skolen kan gribes an, og forskerne bag mener, at man med regler for mobilbrug og obligatoriske udefrikvarterer får gladere og mere motiverede skoleelever.

Det er især udskolingseleverne, der er i fare for at falde ind i dårlige vaner, og derfor skal regler være med til at afhjælpe det, mener forskerne.

Claus Hjortdal hæfter sig ved, at rapporten fra SDU sender et signal til det kommunale led, hvor prioriteringerne ligger, om at investere mere i ude- og fritidsarealer.

”Samtidig er det en alletiders chance for på skolerne at lave en demokratisk proces omkring udfordringen. En proces, hvor eleverne selv inddrages i, hvordan vi kommer videre med dette,” siger Claus Hjortdal, som ikke ønsker centrale regler for brugen af mobiltelefoner i skolen.

”Det har vi ikke behov for. Rapporten kan i stedet være med til at understøtte gode demokratiske processer, som skolerne kan lave med skolebestyrelsen, forældrene og eleverne, for vi kommer længst med dialog.”

Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed står bag undersøgelsen.

Læs undersøgelsen her