Claus Hjortdal om nationale test: De skal være et validt pædagogisk redskab

”Vi skal starte med at finde ud af ’hvorfor måler vi?’, og så skal vi lave testen, så den understøtter glæden og fagligheden for eleverne i folkeskolen.”

Det sagde Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, ved en konference om nationale test tidligere i dag (3. september 2019).

Formandskabet for Rådet for Børns Læring var i dag vært for en konference om nationale test, og her blev den seneste tids store debat om de nationale test og deres anvendelsesmuligheder diskuteret.

I en paneldebat sagde Claus Hjortdal videre:

"Det er kun et øjebliksbillede af et afgrænset område, der giver et lille bitte billede af elevernes faglighed. Elevers faglige udvikling og trivsel er kompleks, og de nationale test er blot en mindre brik i det samlede billede af elevens udvikling. Derfor skal vi have test, der måler eleverne så præcist som muligt, og testene skal samtidig være et brugbart evalueringsværktøj for både skolens medarbejdere og ledelse."

Hensigten med konferencen var at tage en konstruktiv drøftelse og debat af dels formålet og baggrunden for de nationale test, dels hvordan test og evaluering af danske folkeskoleelever kan ske på en hensigtsmæssig måde.

På konferencen var der oplæg om rammerne for de nationale test, deres anvendelse og muligheder samt grænser for test.

I paneldebatten ”De nationale test set i et samfundsperspektiv”, hvor Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring samt Claus Hjortdal deltog, blev styrker og svagheder ved de nationale test diskuteret. Ligesom det blev debatteret i hvor høj grad testene kan anvendes som et pædagogisk værktøj af lærerne.

Claus Hjortdal opfordrede til at afvente evalueringen og anbefalinger fra den rådgivningsgruppe, der er nedsat.