Claus Hjortdal opfordrer til debat om brugen af de nationale test

Skolelederforeningens formand håber på en grundig debat om, hvad de nationale test skal bruges til.

”Man skal fra politisk hold lade være med at tro, at man kan bruge de nationale test til at sige noget om, hvor god folkeskolen er,” siger Skolelederforeningens formand.

Udmeldingen kommer som en reaktion på, at en ny forskningsrapport ’Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber’ fra DPU, Aarhus Universitet, viser, at den nationale læsetest giver et mangelfuldt og usikkert billede af både skoleklassers og elevers faglige niveau.

Når det er sagt, opfordrer Claus Hjortdal til, at man hurtigst muligt får tilrettet de datatekniske udfordringer omkring testene.

”Vi har på de enkelte skoler brug for test, for de er ét blandt flere redskaber i det pædagogiske arbejde med at identificere udfordringer og progression hos eleverne. Lokalt kan man kun bruge de nationale test som en del af arbejdet med at gøre eleven dygtigere. Det skal kobles med andre typer af data. Man skal blot ikke tro, at de giver et retvisende billede af, hvordan folkeskolen klarer sig generelt.”

Der er nedsat en rådgivningsgruppe bestående af eksperter og fagpersoner, som skal rådgive Undervisningsministeriet om evaluering af de nationale test, og indtil gruppen kommer med anbefalinger, og de datatekniske udfordringer er løst, foreslår Claus Hjortdal, at testen gøres frivillig.

Modelfoto: colourbox.dk