Claus Hjortdal: Resultatet fra de nationale test viser et stabilt niveau

”Det er et stabilt og overordnet set acceptabelt resultat.”

Det siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, som kommentar til resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2018/19, som netop er offentliggjort.

”Undersøgelsen giver overordnet et billede af, at de danske eleverne ligger på et stabilt niveau, når det gælder dansk, læsning og matematik. Resultatet er på trods af det pres og den uro, der længe har været omkring folkeskolen – og på trods af, at der på kommunalt plan de senere år er pålagt skolerne 30 procent ekstra opgaver,” siger Claus Hjortdal, som blandt andet hæfter sig ved, at niveauet stort set er stabilt for eleverne i 8. klasse sammenlignet med tidligere år, samt at 78 procent af disse elever klarer sig godt i dansk, læsning.

”Målsætningen er, at mindst 8o procent af eleverne skal være gode til at læse og regne, og her er vi så tæt på målopfyldelsen, så det vil jeg kalde et acceptabelt resultatet.”

Andelen af såkaldt ’gode’ elever i dansk og læsning er i 8. klasse faldet med ét procentpoint fra 79 til 78 siden sidste opgørelse for et år siden, mens andelen af ’gode’ elever i 8. klasse i matematik ligger på 79 procentpoint.

”Det er glædeligt, at eleverne klarer sig så godt i de nationale test i 8. klasse, hvor de er tæt på at være klar til at forlade folkeskolen. Til gengæld skal vi være opmærksom på især 2.-6. klassetrin, hvor tallene blandt andet viser, at andelen af elever, der er blandt de ’dårligste’ er steget lidt i dansk, læsning i 2., 4. og 6. klasse - hvilket måske kan skyldes, at eleverne læser mere på tablet og PC - samt i matematik i 3. klasse. Her må vi sætte os sammen og se nærmere på, hvad det skyldes.”

Claus Hjortdal peger på, at de nationale test skal ses i en større sammenhæng, samt at der tidligere på året blev udtrykt usikkerhed omkring testene.

Se undersøgelsen her på uvm.dk

FAKTA

  • Eleverne i folkeskolen skal i løbet af deres skoletid gennemføre ti obligatoriske nationale test inden for fire forskellige fag og klassetrin. Hvert år offentliggøres et landsresultat, også kaldet den nationale præstationsprofil, der viser, hvordan elever i folkeskolen samlet set har klaret de obligatoriske nationale test.

Foto: Colourbox.dk