Claus Hjortdal: Skolerne mangler ressourcer til at komme helt i mål med den gode skolestart

”Alle børn fortjener en god skolestart. Det tager skolerne meget alvorligt. Det gøres der en stor indsats for, som betyder, at langt de fleste elever klarer skolestarten rigtig godt,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

”Men der mangler hænder til at komme helt i mål med opgaven. På mange skoler mangler der ressourcer til samarbejde, besøg, co-teaching, tværfagligt samarbejde m.v. i de små klasser,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som en kommentar til en ny rapport fra Egmont Fonden ”Trivselsudfordringer ved skolestart”, som peger på, at trivsel i skolestarten har stor betydning for skolebørnenes videre forløb i skolen og livet.

Undersøgelsen, som er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at det er vigtigt for de nye elever at få gode venner og indgå i gode fællesskaber. Har børnene en lav trivsel i skolestarten, kan det få negative konsekvenser gennem hele skolelivet og videre i uddannelsessystemet.

”Rapporten siger, at de elever, som har udfordringer ved skolestart, ofte også har andre udfordringer som fx socioemotionelle vanskeligheder. Vi skal have særlig opmærksomhed på de sårbare og mest udsatte børn igennem hele skoleforløbet,” siger Claus Hjortdal.

Rundt omkring i landet er der forskellige gode tiltag for at lette overgangen mellem daginstitutionslivet og skolelivet.

”Langt de fleste kommuner har fx overgangsaftaler mellem daginstitution og skoler med fællesdage og besøg hos hinanden, ligesom andre har ’før-SFO’, hvor der inden skolestart bliver skabt fællesskaber og tryghed blandt børnene, ” siger Claus Hjortdal.

Han påpeger, at det enkelte barns trivsel i skolestarten i høj grad er en opgave både for forældre og skole.

”Det store arbejde med fællesskabet i skolen betyder, at vi i Danmark er et af de lande i Europa med mindst mobning i skolen. Men det betyder ikke nødvendigvis, at barnet har en ven i klassen eller skolen. Det er et samarbejde mellem skole og forældre, at barnet kan indgå i de nye fællesskaber og danne nye, gode venskaber.”