Danske elever og lærere trives godt med hinanden

Danske lærere oplever i høj grad, at forholdet mellem elever og lærere er positivt.

I en ny rapport angiver 99 procent af lærerne, at elever og lærere normalt har det godt med hinanden.

Fem procent af skolelederne angiver, at der regelmæssigt er trusler eller mobning blandt deres elever, hvilket er lavere end OECD-gennemsnittet på 14 procent.

Det viser en ny TALIS-rapport fra OECD, som er den første ud af to rapporter, der undersøger lærernes og skoleledernes oplevelse af deres professionelle udvikling, læringsmiljøet på skolerne samt rammerne for undervisning og skoleledelse på både grundskoler og ungdomsuddannelser.

"Det er positivt, at relationen mellem elever og lærere er god, da vi ved fra forskning, at den gode relation har stor indflydelse på læring," siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

I rapporten, hvor temaerne er lærernes undervisning, kompetenceudvikling og start i professionen, fokuseres der primært fra besvarelser fra danske lærere.

I den næste rapport, som forventes omkring marts 2020, vil temaerne være feedback og lærersamarbejde, jobtilfredshed og skoleklima samt skoleledelse – her vil skoleledernes besvarelser være i fokus.

Danske lærere bruger ifølge rapporten 82 procent af tiden i klasselokalet på faktisk undervisning og læring, hvilket er højere end OECD-gennemsnittet på 78 procent.

Endelig angiver danske lærere og skoleledere, at deres kolleger er åbne for forandring og villige til at anvende nyskabende praksis.

De danske lærere rapporterer også, at de og deres kolleger støtter hinanden i implementeringen af ​​nye ideer. Dette er højere end den gennemsnitlige andel i OECD-landene, der deltager i TALIS.

33 procent af lærerne angiver, at de i gennemsnit arbejder i klasser med mindst 10 procent elever med særlige behov, hvilket er højere end OECD-gennemsnittet på 27 procent.

"Det ser ud til, at vi i Danmark er lykkedes med at inkludere flere i undervisningen. Der er dog stadig behov for at være opmærksom på kompetenceudvikling i forhold til elever med særlige behov," siger Dorte Andreas.

Læs mere og hent rapporten og de danske resultater på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Fakta

  • Danmark deltog i 2018, sammen med 47 andre lande, for tredje gang i OECD’s internationale TALIS-undersøgelse, der er en spørgeskemaundersøgelse for lærere og skoleledere. Danmark har tidligere deltaget i TALIS i 2008 og 2013.

    TALIS-undersøgelsen afdækker lærernes og skoleledernes oplevelse af deres professionelle udvikling, læringsmiljøet på skolerne samt rammerne for undervisning og skoleledelse på grundskoler og ungdomsuddannelser. Undersøgelsen bygger på lærernes og skoleledernes oplevelse af egen praksis.

    OECD offentliggør nu den første rapport om TALIS-undersøgelsen. Den anden rapport offentliggøres i marts 2020.

Foto: colourbox.dk