Dialogmøder: Ja tak til mindre styring og mere ledelse

Der er brug for at få ryddet op i styringen fra stat og kommune. Det var et af budskaberne på de dialogmøder, som foreningen for nylig har afholdt forskellige steder i landet.

Har du også en holdning til, hvor i folkeskolen regelstyringen har taget overhånd? Skriv til os på midi@skolelederne.org

 

Fraværsregistrering.

Pludselige ændringer af love og bekendtgørelser.

Hyppige henvendelser om deltagelse i spørgeskemaer og undersøgelser.

Det er tre områder, hvor kontrol og styring har taget overhånd, og hvor reglerne bør forenkles.

Så klar er meldingen fra jer medlemmer om, hvor der blandt andet trænger til at blive ryddet op i styringen fra stat og kommune.

På årets regionale medlemsmøder kom foreningens formand, Claus Hjortdal, og næstformand, Dorte Andreas, med en opfordring til de fremmødte skoleledere om at pege på, hvor der på skoleområdet kan afbureaukratiseres, samt hvor skoler og ledelser kan frigøres fra unødige kontrolforanstaltninger. 

Her blev der peget på en række fokusområder, hvor der med fordel kan luges ud i regler og paragraffer.

De mange gode pointer vil formandskabet give videre til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som netop har efterlyst input til mindre styring og mere ledelse.

Claus Hjortdal siger:
”Vi håber, at ministeren vil benytte vores input som afsæt til at se på, hvor der er behov for regelforenkling. Vi håber også, at ministeren vil samle aktørerne omkring skolen for det videre arbejde med en afbureaukratisering.”

Økonomisk løft efterlyses
Igen i år har formandskabet sammen med medlemmer af hovedbestyrelsen været rundt i landet for at debattere med foreningens medlemmer. I år gik turen til Aalborg, Kolding, København og Ringsted.

Foruden regelforenkling blev der talt om rekruttering af lærere, nationale test, ledelseskraft og ledelsesrum, kompleksiteten i ledelsesopgaven, tid til ledelse, Ny Start, behovet for øget selvbestemmelse, inklusion og økonomi. Ligesom et af de gennemgående temaer var behovet for en saltvandsindsprøjtning i form af ressourcer til folkeskolen.

I det hele taget blev der sat spot på, hvad der udfordrer skoleledelserne – samt hvordan foreningen bedst kan understøtte skoleledelsens vilkår.

”Møderne viser, at kompleksiteten i ledelsesopgaven i hvert fald ikke er blevet mindre, og at vi fortsat skal have fokus på muligheden - for hele ledelsen - for at bedrive god skoleledelse,” siger Dorte Andreas, næstformand.