DLF vælger: Stabilitet og retning

På DLF’s kongres i København har der - efter tre dages møde - været afholdt valg til formands- og næstformandsposten: Anders Bondo Christensen fortsætter som formand og Dorte Lange som næstformand.

Formands/næstformandsvalget på DLF’s kongres 2019 var en lidt dramatisk affære, da DLF-formand Anders Bondo Christensen på forhånd havde ladet vide, at han ønskede at fortsætte i team med den nuværende næstformand Dorte Lange. Men dette var ikke givet, da der var kampvalg om næstformandsposten.

Uden modkandidat blev formandsvalget hurtigt afgjort: Anders Bondo blev med stor applaus genvalgt blandt de tilstedeværende ca. 275 delegerende – der også tæller 4 fra Skolelederforeningen samt Claus Hjortdal, der har fast plads i DLF’s hovedstyrelse.

Derimod var som nævnt kampvalg om næstformandsposten, idet Morten Refskov, formand for Ballerup Lærerforening, stillede op til posten mod den nuværende næstformand Dorte Lange.

Begge kandidater havde mulighed for en valgtale, hvor Morten Refskov kaldte sit kandidatur ”ikke et fravalg af det bestående, men et tilvalg af fornyelse”, og at en stemme på ham var en stemme på ”et DLF, der kendes mere på det vi er for og ikke det vi er imod”, en forening mindre på bagkant, flere alliancer.

Den nuværende næstformand Dorte Lange talte for ikke at tabe den ”nuværende mulighed på gulvet”, forstået som at komme i mål med Ny Start og en mulig ny central aftale om lærerarbejdstid – og dermed den danske model, der fik et knæk med regeringsindgrebet og L409 tilbage i 2013.

Så det var meget kort sagt ”udvikling og forandring”, der stod over for ”stabilitet og retning”, som de to kandidaters anbefalere bl.a. formulerede det. Herefter fulgte en hemmelig, skriftlig afstemning med følgende resultat:

Morten Refskov: 130 stemmer

Dorte Lange: 163 stemmer

Dermed fortsætter den nuværende konstellation. Tillykke til de valgte!