Elevplaner skal forenkles 

Regeringen har som en del af aftalen ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole” nedsat en rådgivningsgruppe, der skal se på, hvordan man kan forenkle elevplanerne og slå dem sammen med uddannelsesplanen.

Rådgivningsgruppen skal se på mulighederne for at integrere de forskellige planer, eleverne møder i 8. og 9. klasse, dvs. uddannelsesparathedsvurderingen, uddannelsesplanen og studievalgsportfolioen og altså elevplanen. Målet er at gøre de eksisterende evaluerings- og vurderingsredskaber lettere at håndtere og dermed frigive tid fra registrering og unødig dokumentation til undervisning, og andre opgaver.

”Elevplanerne kræver ofte mange informationer i forhold til, hvad de bruges til, og hvad der kommer ud af dem – sammenholdt med de andre planer og vurderinger, der laves. Der kan derfor være god grund til at forenkle og sammenlægge de mange indsatser. Samtidig bør elevplanen dog bevares som simpelt og relevant redskab til at følge elevernes faglige udvikling og trivsel", siger Claus Hjortdal, som opfordrer til, at der i det hele taget ses på den samlede kommunikation til elever og forældre.

"I takt med at der er kommet nye og flere kommunikationsformer i form af skoleintra, elevplaner, uddannelsesplaner mm, er der god grund til at gennemse, om den samlede kommunikation kan forenkles."

Skolelederforeningen er repræsenteret i rådgivningsgruppen, ligesom der er udpeget flere skoleledere samt lærere, forældrerepræsentanter, forskere m.fl.

Rådgivningsgruppens medlemmer:

 • Mette Frederiksen, lærer, Syvstjerneskolen, Værløse
 • Mia Sehested Søgaard, lærer, Grønnemose Skole, Søborg
 • Sine Holm Madsen, lærer, Fuglsanggårdsskolen, Lyngby-Taarbæk
 • Gitte Rønne Lykkegaard, afdelingsleder, Åvangsskolen, Bornholm
 • Karen Rasmussen, skoleleder, Vibeskolen, Nyborg
 • Alberte Prehn Schow, elev, Grønnemose Skole, Søborg
 • Niddal El-Jabri, forældrerepræsentant fra MINO Danmark
 • Christina Bruun Levinsen, forældrerepræsentant
 • Maria Klogborg Stears, forældrerepræsentant
 • Rasmus Ørnberg Andersen, UU-vejleder og afdelingsleder, UU-Lillebælt
 • Helle Bjerg, Ph.D., souschef/pædagogisk leder, Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg
 • Maria Ørskov Akselvoll, Ph.D., skoleforsker- og konsulent
 • Peter Dahler-Larsen, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 • Jeanette Sjøberg, DLF
 • Christian Lamhauge Rasmussen, KL
 • Lone Wrøbell, Skolelederforeningen
 • Susanne Gade Clausen, Skole og Forældre 
 • Dennis Danielsen, BKF
 • Lars Søgaard Jensen, BUPL
 • Thea Enevoldsen, Danske Skoleelever 
 • Karina Meinecke, Danmarks Vejlederforening

I efteråret 2019 udpeges yderligere en gruppe eksperter, som skal bidrage til rådgivningsgruppens arbejde. Deres anbefalinger skal se på mulighederne for at integrere planerne i udskolingen og støtte skolernes vurdering af, om eleverne er parate til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Foto: colourbox.dk