Film og talkshow skal øge kendskabet til eux

Som led i Børne- og undervisningsministeriets kampagne ’Eux – student og faglært II’, følger ministeriet nu op med tre vejledningsprodukter, der er udarbejdet til kampagnen i samarbejde med UU-vejledere samt lærere fra udskolingen.

’Eux – student og faglært II’ skal øge elevernes kendskab til mulighederne med eux – herunder udbrede kendskabet til de mange uddannelses- og jobmuligheder, som en erhvervsuddannelse med eux giver. Det skal få flere unge til at overveje at blive eux’er – og sikre, at de unge træffer et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag.

I den forbindelse kan det nye vejledningsmateriale være en god samtalestarter om eux både over for forældre og elever.

Vejledningsmaterialet består af lettilgængeligt indhold i form af film, cases, en quiz, en informationsfolder og et inspirationsværktøj til fremtidsmuligheder med eux.  

Eux-kampagne II løber frem til marts 2020.