Finanslov 2020: Folkeskolen får et lille løft

Så lykkedes det S-regeringen med støtte fra R, DF, Enh. at få landet en finanslov for 2020. Lige præcis hvad folkeskolen angår var der ikke meget overraskende nyt.

Folkeskolen skal løftes med 275 millioner kroner i 2020 stigende til cirka 800 millioner kroner i 2023. Det skal give kommunerne mulighed for at ansætte flere lærere fra næste år, som det hedder. 

Det er Skolelederforeningen overordnet tilfreds med:

”Vi er glade for, at man denne omgang har prioriteret folkeskolen. De 275 mio. kr. rækker ikke langt, men signalet er vigtigt. Samtidig glæder vi os også over, at der kommer flere midler på sigt”, siger Claus Hjortdal.

Partierne bag finansforliget vil løfte folkeskolen med 275 millioner kroner i 2020, 400 millioner kroner i 2021, 550 millioner kroner i 2022 og 807 millioner kroner i 2023.

Desuden videreføres den tidligere aftalte støtte til kvalitetsløft af den understøttende undervisning på 193,2 millioner kroner årligt.

Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2020, og parterne er enige om at fordele midlerne til kommunerne baseret på elevtal.

I forbindelse med bevillingen af midler til folkeskolen over de næste år må man være opmærksom på, at de ikke er bundet op på, at DLF og KL skal blive enige om en arbejdstidsaftale i det nye år.

Det var ellers et krav, som støttepartierne havde med i forhandlingerne.

Af andre børne/unge, skole- og uddannelsesområder i den ny finanslov kan bemærkes, at der indføres minimumsnormeringer i daginstitutioner – dog kun langsomt over de næste 5 år – og så bliver det såkaldte uddannelsesloft afskaffet fra 2020.

Prioriteringen af daginstitutionsområdet glæder også Skolelederforeningen, da gode forhold her også har en gavnlig effekt på børnenes senere skolegang - fagligt og trivselsmæssigt.

Læs Finanslov 2020 HER