Finanslov: S trækker besparelse på fri/privatskoler tilbage

Blandt en række forslag til omprioriteringer i Finanslov 2020 ville regeringen tage knapt 3.000 kr. pr. elev i driftstilskud fra friskoler og private grundskoler. Ifølge forslaget ville det frigøre 0,3 milliarder kr. årligt, som ifølge finansministeren skulle komme folkeskolen til gode.

Efter forhandlinger med især sine støttepartier R, SF og Enh. måtte S-regeringen og finansminister Nicolai Wammen erkende, at der hverken helt eller delvist kan findes flertal for forslaget, som derfor nu er trukket.

Det er den såkaldte koblingsprocent, S-regeringen ville rulle tilbage fra de nuværende 76 til 71%, der var niveauet i 2015. Forslaget skal gælde fra 2021. Samtidig skulle en årlig pulje på 75 mio. kr. fordeles blandt friskoler i yderkommuner eller med en høj andel af socialt udsatte børn.

Kommentatorer mener, at forslaget er brugt taktisk i spillet om, hvem der skal give og tage i finanslovsforhandlingerne, og at der kan blive mulighed for, at det bliver taget op igen ved en kommende finanslov.

Foto: Colourbox.dk