Fingrene væk fra skolen

Den nye børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ligger helt på linje med skoleledernes ønske om at frigøre skoler og ledelser fra unødige kontrolforanstaltninger.

Skolelederforeningens hovedbudskab ved Folketingsvalget 19 var: Lad ALLE folkeskoler bestemme mere selv, så lederne sammen med medarbejdere og forældre kan sikre, at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt! Og det budskab er der tydeligvis blevet lyttet til.

I et indlæg i BT den anden dag med budskabet “Fingrene væk” er Pernille Rosenkrantz-Theil meget klar i mælet. Her står bl.a., at ”kontrol og rigide regler sjældent er godt for noget. Særligt ikke, når det kommer til vores allesammens velfærd. For her er vi mere end noget andet afhængige af at have medarbejdere med tårnhøj faglighed og motivation”.

Hun peger på, at den motivation jokkes der på, når ”man fra centralt hold insisterer på at detailstyre alle dele af for eksempel vores skoler og daginstitutioner”.

”Det er på tide at sætte en ny retning”, hvor ”vi ikke bare stopper strømmen af nye krav og mål, som medarbejdere og ledere skal forholde sig til. Men hvor vi får strømmen til at gå den anden vej. Derfor har vi i Socialdemokratiet slået til lyd for en selvstyrereform. Eller en 'fingrene væk-reform', skriver den nye børne- og undervisningsminister.

Plenum+ har kontaktet hende for at få en uddybende kommentar, men det er desværre ikke lykkedes endnu. Til gengæld har ministeren givet tilsagn om at mødes med Skolelederforeningens formandskab for at drøfte konkrete forslag til regelforenkling og afbureaukratisering, så det kan blive lettere at drive folkeskole og for ansatte og ledere at udøve deres profession.

Ministeren har i et brev til kommunalpolitikerne skrevet, ”at den offentlige sektor skal ledes på en ny måde, hvor vi gør op med kortsigtet styring, kontrol og for mange krav om dokumentation. Vi skal vi gøre op med unødvendigt bureaukrati og i stedet give mere frihed til skolerne. Det kræver en handlekraftig og kvalificeret ledelse. En ledelse, der rent faktisk har fokus på at lede frem for at styre”.

Foreningens formandskab er for øjeblikket med HB på turné på regionale dialogmøder rundt om i landet for at møde medlemmerne. Her er en af ”øvelserne” at samle eksempler ind på, hvordan man kan smidiggøre administrationen – og netop opnå mindre styring, mere ledelse…

Det er klart, at Skolelederforeningen under valgkampen har peget på knapheden i resurser og økonomi i folkeskolen – og som vi igen hører det nu i begyndelsen af forhandlingerne mellem regering og KL om kommunernes økonomi, står det meget grelt til i mange kommuner.

Den problematik har den nye regering og dens støttepartier også markeret i det såkaldte forståelsespapir, hvor der i nogle overordnede vendinger tales om at ”sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer”. Og det skal også lykkes at finde pengene til at drive en stærk folkeskole i en tid, hvor der også tales minimumsnormeringer i daginstitutioner, ældre, sundhed, klima…?

”Hvis ikke der findes flere resurser, så er vi tilbage til at måtte prøve at frigøre resurser – ved som ministeren er inde på gennem forenklinger. Det vil Skolelederforeningen gerne hjælpe med. Men vi skal også sikre, at pengene bliver i skolen, at de bliver brugt bedre til gavn og glæde for børn og forældre samt ansatte og ledelse. Og IKKE til nye besparelser. Det er en del af opgaven,” siger skoleledernes formand Claus Hjortdal.

Læs præsentationen af den nye minister i Plenum

Har DU en eller flere konkrete idéer til at fjerne en DUM regel, så skriv her