Foreningen fremlægger 40 forslag til forbedring af folkeskolen

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, og næstformand, Dorte Andreas, har i dag mødtes med Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om afbureaukratisering og regelforenkling af folkeskolen. Formandskabet havde hele 40 konkrete forslag med, som er blevet til i samarbejde med foreningens medlemmer.

Skolelederforeningen har mod og indsigt til at finde løsninger og vise retning. Vi har derfor efter regeringens og den nye Børne- og undervisningsministers tiltrædelse meldt os på banen med et 'JA tak' til, at vi gerne vil give input til, hvordan folkeskolen drives mindre bureaukratisk.

Foreningen har på de seks nyligt afholdte dialogmøder spurgt medlemmerne om forslag til at gøre det lettere at lede skolen med tillid og øget selvstyre. Det er blevet til fyrre (ja intet mindre end 40!) konkrete forslag, der til sammen fylder over 5 meter - en gimmick for at give arbejdet større synlighed.

”Nu har man gennem mindst seks regeringer i træk villet afbureaukratisere den offentlige sektor. Det vil denne her regering også. Men det er svært at finde ud af præcist hvor og hvordan. Derfor har vi sat os ned og fundet konkrete forslag til at sætte folkeskolerne fri fra den detaljerige styring og de krav om registrering, der efterhånden hober sig op og tager tid fra vores kerneopgaver”, siger Claus Hjortdal.

Den nye regering har med støttepartierne i deres forståelsespapir skrevet, at der skal ske "et opgør med den kortsigtede styring af den offentlige sektor, hvor for meget bureaukrati og kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medarbejdernes arbejdsglæde". Dette budskab er gentaget i KL-aftalen og ved fremlæggelse af Finansloven.

Der tales om ”Fingrene-væk” eller ”Fjern en dum regel”. Rosenkrantz-Theil siger selv, at hun vil arbejde for en folkeskole, hvor "tiden og pengene aldrig må forsvinde i papirarbejde og formålsløs dokumentation”, hun ”vil give mere frihed til skolerne", (…) hvilket ”kræver en handlekraftig, kvalificeret ledelse (med) fokus på at lede frem for at styre". Nu tager skolelederne hende på ordet.

Foreningen peger på, hvor kontrol kan undværes, hvor dobbeltarbejde kan undgås, hvor der kan arbejdes mere tværgående for at få løst udfordringerne, og hvordan vi kan sikre ikke hele tiden at skulle lave tingene om og hver gang registrere og rapportere alle data. Nu vil vi gerne se handling!

 

 

 

Læs de 40 forbedringer for folkeskolen her

Printvenlig version af de 40 forbedringer for folkeskolen