Formandsmøde: Fokus på mellemlederne

Mellemlederne er et fokusområde for Skolelederforeningen, også i 2019. Hvordan sikrer vi gruppen de bedst mulige vilkår, rammer og muligheder? Det var på dagsordenen på dagens formandsmøde i København, hvor mellemledernes plads på skolen og i lokalforeningen blev drøftet.

 

Mellemlederne er den største gruppe i Skolelederforeningen og udgør reelt 2/3-del af den samlede medlemsgruppe. Herudover har der den sidste tid været en stor udskiftning blandt foreningens medlemmer, så en tredjedel er nye medlemmer – heraf er mange mellemledere.

Skolelederforeningen har en særlig opmærksomhed på gruppen, som de senere år har oplevet store ændringer i forhold til opgaver og roller, blandt andet at være i et forstærket krydsfelt mellem øverste ledere og personalet.

På formandsmødet i dag blev der arbejdet med mellemledernes vilkår, rammer, udfordringer og muligheder - ud fra et oplæg af lektor i Uddannelsesvidenskab på SDU Jacob Ditlev Boje.

Han gennemgik aktuel forskning omkring mellemledelse og hæftede sig ved:

  • Mellemledelse spiller en vigtig rolle for folkeskolen og for at følge op på opgaver og mål i folkeskolen.
  • Mellemledelse kan identificeres på forskellige niveauer – øverste skoleleder er også en slags mellemledere med ansvar opadtil.
  • Der er opstået nye behov for mellemledelse, og hvis man på skolen skal have det store regnskab til at gå op, er der behov for mellemlederen til at oversætte og forhandle mellem forskellige interesser.
  • For at den øverste uddannelsesledelse kan fungere, er den tilsyneladende afhængig af nye former for mellemledelse i uddannelsesinstitutionerne.
  • Mange vil gerne strategisk ledelse – men meget af arbejdet handler om økonomisk-administrativ ledelse, så fundamentet er i orden – og her er mellemledernes rolle vigtig.
  • Grundlæggende udfører man som mellemleder et forbindelsesarbejde og et oversættelsesarbejde som mellemleder.

Jacob Ditlev Boje er medforfatter til Bogen ’Mellem ledere - uddannelsesledelse som problem eller svar?’, som ser på, hvilken betydning det får, at særligt mellemledelsen i tiltagende grad både skal tage ansvar for og stå til ansvar for kerneydelsen? Og undersøger, hvilke tidstypiske spørgsmål, ledelse – herunder mellemledelse – er svaret på?

Jacob Ditlev Boje er også medforfatter til 'En god (NOK) leder: professionalisering af skoleledelse', som fortæller om kompetenceudviklingsprojektet i Odense Kommune og giver bud på hvordan, uddannelse bedst kan bidrage til en god nok skoleledelse.