Formandsmøde: Politiske indsatser i 2019

Aktuelt arbejder foreningen med en række politiske mål, og for at få størst effekt, skal det være en fælles indsats, der trækker i samme retning centralt og lokalt.

2019 er i fuld gang med bl.a. et folketingsvalg i sigte og sikkert flere forandringer og nyskabelser på vej, der berører folkeskolen – og ledelsen af den.

Forhåbentligt bliver det dog et år med mindre reformiver, mindre toptown-styring og med øget frihed til ledelse. Og ja – et år med en bedre økonomi!

Det vil Skolelederforeningen arbejde på, og i den anledning er ca. 130 formænd for de lokale skolelederforeninger samt formænd for foreningens klubber for ledere på særlige områder og pensionister samlet i dag i København til lokalformandsmøde sammen med HB og sekretariat.

Foreningen vil være det stærke ledelsesfaglige fællesskab for medlemmer, lokalforeninger og ledergrupper.

Foreningen vil være fagforeningen, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår for alle skoleledere i folkeskolen.

Det er de organisatoriske mål, og for at nå dem er fire politiske hovedmål udvalgt:

  1. En stærk forening, der arbejder for vores fælles interesser…
  2. Der er behov for øget selvbestemmelse for alle folkeskoler…

  3. Finansieringen af folkeskolen skal matche ambitionerne…

  4. Folkeskolen skal være forældrenes naturlige førstevalg…

På formandsmødet i dag er der fokus på at give hinanden konkrete input til, hvordan man kan arbejde mere med følge de fire mål til dørs. Centralt og ikke mindst lokalt. Det blev der arbejdet i grupper med, og de mange idéer bliver samlet op og udsendt efterfølgende.

Foreningens aktuelle indsats i forbindelse med folketingsvalget blev også berørt. Den indebærer bl.a., at formandskabet personligt er i kontakt med de politiske partier, folketingspolitikere og toneangivende borgmestre for at pege på de udfordringer, som folkeskolen og lederne af den står med.

Hovedbudskabet centralt og lokalt, er: Lad ALLE folkeskoler bestemme mere selv, så lederne sammen med medarbejdere og forældre kan sikre, at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt.

Så mindre styring, mere ledelse – og større sikkerhed i økonomien.