Forsker: Tillid er forudsætning for udvikling af undervisningen og skolen

Tillid er modsvaret til forandringer, frygt og sårbarhed. Og heldigvis viser tendenser, at tillid er tilbage på dagsordenen ifølge forsker Dorte Ågård.

Sidste taler på årsmødets første dag var Dorte Ågård, der er seniorrådgiver, ph.d. ved Aalborg Universitet og faglig leder af Master i Pædagogisk Ledelse.

”I Danmark ligger vi øverst i internationale målinger, når det gælder tillid. Det går op og ned, og jeg behøver jo ikke udfolde for jer, hvad der er sket med tilliden på skoleområdet,” indledte Dorte Ågård sit oplæg om tillidsopbygning som ledelsesopgave over for de mere end 1800 skoleledere i salen.

”Udgangspunktet er, at god skoleledelse bygger på tillid,” sagde hun og fortalte, at når hun underviser på masteruddannelsen i pædagogisk ledelse, så ender næsten alle diskussioner med konklusionen: Det kræver god tillid!

”Tillid er forudsætning for udvikling af undervisningen og skolen,” understregede Dorte Ågård og tilføjede:

”Først og fremmest, så skaber forandringer sårbarhed, og folkeskolen er præget af særdeles store forandringer. Det er her, tillid kommer ind i billedet. Tillid kan overvinde sårbarheden og skabe åbenhed og mod til at fortælle om det, der er svært og til at bede om hjælp. Skoler, der har god tillid, er bedre til at klare presset udefra. Det er en af grundene til at arbejde med tillid,” forklarede hun og pegede på, at forskningen viser, at lederens støtte og omsorg for medarbejderne betyder mere for udvikling af undervisningen og opbakningen til kollektive beslutninger, end hvad der kendetegner eleverne og skolen i øvrigt.

Men hvad er tillid så for noget? Og hvordan arbejder man med at udvikle det?

Dorte Ågård oplistede 14 forskningsbaserede punkter for opbygning af mere organisatorisk tillid:

 1. Tillid som strategi
 2. Tillid som ansættelseskriterium
 3. Introduktion af nyansatte
 4. God løbende lederkontakt
 5. Tilgængelige ledere
 6. Inkluderende beslutningskultur
 7. Åben information
 8. Mødeledelse
 9. Legitim deling af fejl og usikkerhed
 10. Kritik er velkommen
 11. Fejring af succeser
 12. Lederindsigt i medarbejdernes arbejde
 13. Tillidsskabende samtaler
 14. Retningsgivende, hjælpsom og forstående lederadfærd

”Meget af det, jeg ridser op her, gør I allerede. Men for at gøre det til en kapacitet, handler det om at gøre mere af det og gøre det systematisk,” sagde hun og pegede på de bevægelser politisk og i samfundet generelt, der er befordrende for tilliden.

”Det kan i hvert fald være et håb, at vi i dag har hørt en undervisningsminister, som gerne vil være med til at gøre noget ved tillidskrisen og genopbygge tilliden – jeg udtaler mig ikke om, hvorvidt det lykkes,” understregede forsker Dorte Ågård.

”Vi hører også en gentagende betoning af faglig relationel ledelse og nedtoning af New Public Management. Styringsparadigmet er ved at blive udfordret og gudskelov for det, for det har indbygget en dyb mistillid. Så mine sidste ord i dag er: Lad os begynde indefra på skolerne med at opbygge tillid og lad os håbe, at de strømninger, jeg lægger mærke til, er noget, der bliver realiseret og skaber større tillid til folkeskolen!”

Foto: Klaus Holsting