Fra medarbejdere til ledelse: 7 ønsker til god ledelse

"Kære leder, det er vigtigt for os, at ... du er tydelig om rammerne for vores arbejde."

Sådan lyder den første af syv forventninger til god ledelse - fra medarbejdere til ledelse.

En ny publikation fra Væksthus for Ledelse 'Kære Leder! Dialog mellem medarbejdere og ledere om forventninger til god ledelse' sætter fokus på, hvordan god ledelse ser ud med medarbejdernes øjne. Hvad er god ledelse ifølge medarbejderne? Og hvad oplever medarbejderne som særlig vigtigt og værdifuldt i hverdagen?

Det er der kommet syv forventninger til god ledelse ud af:

  1. Du er tydelig om rammerne for vores arbejde
  2. Du lytter og inddrager os i beslutningerne  
  3. Du viser tillid og bakker os op
  4. Du hjælper os med at få problemer løst
  5. Du ser, udnytter og udvikler vores stærke sider i hverdagen
  6. Du viser omsorg for dem, der har det svært i en periode
  7. Du insisterer på og bidrager til en ordentlig omgangstone

Publikationen er den første fra Væksthus for Ledelse, der tager direkte udgangspunkt i medarbejdernes ønsker og udsagn. Samtidig får man også ledernes svar på medarbejdernes ønsker: Er forventningerne rimelige? Hvad er svært at leve op til? Og hvordan kan medarbejderne selv bidrage til den gode ledelse, de ønsker sig?

Udgivelsen kan fx bruges i ledelsesteamet dels til selvrefleksion, dels til dialog om forventningerne til god ledelse.

Skolelederforeningen har været med i projektgruppen bag publikationen.

Læs pjecen

Læs mere hos Væksthus for Ledelse