Fraværsregistrering skyder over målet

"Vores opgave er at samarbejde med forældrene. Så det at skolen skal være den, der giver en straf, er ikke godt for samarbejdet”, siger Claus Hjortdal, formand for landets skoleledere, til DR Nyheder.

Følg Claus Hjortdal i DR-Nyheder og andre medier i dag om den nye bekendtgørelse om elevfravær, der stadig foreløbig ligger i et udkast, men måske træder i kraft på skolerne efter sommerferien:

”Det er ikke gennemtænkt og alt for forhastet”, siger Claus Hjortdal.

Skolelederforeningen har sammen med en række andre parter deltaget i et udvalgsarbejde, den fungerende undervisningsminister har nedsat, om at forbedre overblikket over elevfravær og i sidste ende få nedbragt fraværet og medgiver, at der er behov for at øge systematikken:

”Som det er nu, er regler og praksis forskellig fra skole til skole og kommune til kommune. Det kan godt gøres mere ensartet. Men der gøres i forvejen et stort arbejde med at registrere og følge op på fravær, og den fraværsbekendtgørelse, vi er endt med, skyder over målet. Først og fremmest fordi den lægger op til, at skolen bruger stokkemetoder ved at angive forældre, så de straffes økonomisk”.

Claus Hjortdal mener, at det risikerer at ødelægge tillidsforholdet mellem skole og forældre. Og at det er en unødvendig stramning, da socialmyndighederne allerede kan gribe ind. Bag elevfravær står desuden ofte komplekse sammenhænge, hvor skolerne har brug for konkrete redskaber til at komme bag om og løse problemerne – og der er endnu ikke kommet en vejledning med bekendtgørelsen.

”Loven er på den led meget mangelfuld. Vi opfordrer derfor en ny undervisningsminister og regering til at udskyde ikrafttrædelsen af de nye fraværsregler indtil en ordentlig vejledning foreligger – og som ikke fra første dag i det nye skoleår fører et omfattende registreringsarbejde med sig og gør det svært for skolelederne at håndhæve en upræcis lov”, siger Claus Hjortdal.

Se indslag på DR Nyheder her - 06:51 inde i udsendelsen begynder indslaget

Læs foreningens høringssvar: Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen