God skolestart: Ny pulje til lokale indsatser

Egmont Fonden har for nylig lanceret en ny pulje på fem millioner kroner til lokale indsatser, der skal bidrage til, at alle børn får en god skolestart. Puljen skal fremme skoler, dagtilbud, foreninger, forældregrupper, PPR og kommuners mulighed for at skabe aktiviteter på skolestartsområdet.

Langt de fleste børn har en god start på skolelivet, men et mindretal på 11,6 pct. trives ikke, viser nye tal i Egmont Rapporten 2019 ’Når store bliver små – giv alle børn en god skolestart’.

Derfor har Egmont Fonden nu oprettet en pulje på fem millioner kroner til lokale indsatser. 

Målgruppen er primært de børn, der enten er i risiko for en dårlig skolestart eller som faktisk oplever lav skoletrivsel.

Puljen på de fem millioner kroner kan søges til nytænkende indsatser inden for tre områder med særligt fokus på børn i mistrivsel:

  • Børn i risiko for en dårlig skolestart skal opspores og støttes før skolestart
  • Børn, der oplever lav skoletrivsel i skolestarten, skal have den rette hjælp hurtigt
  • Intet barn skal stå uden for børnefællesskaberne

I alt er det muligt at søge op til 500.000 kr. pr. indsats.

Hvis man er interesseret i at søge puljen, skal man sende sin idé til Egmont Fonden senest den 1. december 2019

I kan læse mere om puljen her