God skolestart

I de kommende dage byder folkeskolen velkommen til omkring 50.000 elever i 0. klasse. Skolestart er en vigtig og festlig tid for både elever, forældre og skolens medarbejdere - og skolestart er en oplagt mulighed for at fortælle om alt det gode, der foregår i folkeskolen. Folkeskolen leverer flotte resultater, og det fortjener at blive fortalt. Få inspiration til, hvordan folkeskolen kan sættes positivt på dagsordenen.

Skolestart er en vigtig begivenhed for elever, forældre og medarbejdere. Den giver genlyd i lokalsamfundet, har mediernes bevågenhed, og den er en god ramme for at synliggøre folkeskolens kvaliteter. Benyt gerne skolestart til at fortælle, hvad jeres skole er særlig dygtig skole.

Rigtig god skolestart til alle elever og skolens ansatte.

1. Kontakt de lokale medier

Inviter den lokale avis, lokalradio eller tv-station på skolebesøg – og fortæl samtidig om skolens faglige resultater, aktuelle målsætning eller om skolens særlige aktiviteter.

Overvej fx: Hvilke positive data/fakta har vi, samt hvilke gode historier? Hvordan gør skolen en forskel, og hvad er skolens styrker?

Ring eller skriv til medierne – en skriftlig invitation kan fx se således ud:


EKSEMPEL: HENVENDELSE TIL JOURNALIST

Emne: Skolestart onsdag den xx. august

Kære journalist Petra Petersen, X medie

I forbindelse med at xx nye elever har første skoledag på X-skolen nu på onsdag den 10. august kl. 10.00, vil jeg gerne invitere dig til at deltage i den festlige og glædelige begivenhed.

Her er mulighed for med forældrenes tilladelse at tage billeder og tale med de nye små og deres familie. Skolens lærere, pædagoger og undertegnede vil naturligvis også gerne fortælle om, hvad skolen tilbyder.

Lige nu arbejder vi fx med disse interessante aktiviteter:

  1. (max tre temaer/historier, jf. punkt 1-2-3 ovenfor)
  2. xxx
  3. yyy

Ved begivenheden deltager borgmester xx, formanden for yy og/eller direktør zz, hvis yngste barn skal starte i 0. a.

Jeg vil tillade mig at kontakte dig inden så længe for at fortælle mere om på onsdag. Der er også information på vores hjemmeside www.x-skolen.dk og på X-skolens Facebook platform.

Bedste hilsner, Jens Blom
Skoleleder, X-skolen


2. Fortæl om skolestart på skolens hjemmeside

Mange forældre søger viden via skolens hjemmeside, og det er oplagt at fortælle om skolestarten med tekst og billeder.

Skolestart er en fin mulighed for at fortælle forældre m.fl. om skolens og medarbejdernes engagement samt, hvad I på skolen er optaget af.

Tekst er godt, men tænk også visuelt. Et billede kan sige mere end 1.000 ord, så brug gerne video og billeder til at fortælle den gode historier.

Har de lokale medier ikke været forbi skolen på selve dagen, kan et link til hjemmesiden måske medføre en kort tekst eller notits i medierne.

3. Benyt de sociale medier

De sociale medier egner sig til at dele billeder, nyheder og små historier op til og under skolestart.

Sociale medier kan være en mulighed, når man vil skabe opmærksomhed, gå i dialog med omverdenen samt øge følelsen af fællesskab om skolen blandt medarbejdere, elever og forældre. Selv om der er en risiko ved, at også de negative historier spreder sig ad den vej, er medierne så slagkraftige, at de bør bruges.

Er skolen på Facebook, er det oplagt at vise billeder, video og kort tekst fra skolestart.

Ved brug af de sociale medier er det tilrådeligt at lægge en strategi for hvad, hvorfor og hvordan, skolen vil benytte medierne, samt opstille tydelige spilleregler. Fx hvad skolen vil bruge dem til – og hvad skolen ikke vil bruge dem til.

Husk altid jævnfør persondataforordningen m.m. at indhente tilladelse fra forældre m.fl., hvis elever indgår i kommunikationsarbejdet fx via billeder eller tekst.

Hent mere inspiration: Læs pjecen: Få flere til at bruge folkeskolen

Vil du med på kursus? Læs mere om Skolelederforeningens kursus 'Tal folkeskolen op!'

VIDEO: Den fortjener en genudsendelse - hils på skolens nye elever :-)