Høringssvar om ændring af folkeskoleloven

Skolelederforeningen er tilfreds med, at det er lykkedes at få et bredt forlig omkring ændringer af folkeskoleloven. Foreningen forstår dog ikke timingen og havde hellere set, at man havde afventet det omfattende og oprindeligt aftalte følgeforskningsprogram.

Du kan læse Skolelederforeningens samlede høringssvar, som omhandler de væsentligste punkter i det nye lovforslag:

  • ændring af fagblokke
  • undervisningstidens samlede varighed
  • understøttende undervisning
  • dispensationer for undervisningstiden
  • kompetencedækning

Skolelederforeningen påpeger i høringssvaret det uheldige i, at store dele af lovændringerne allerede træder i kraft til august 2019.

Læs hele høringssvaret