Julehilsen fra formanden - Glædelig jul

Kære medlem af Skolelederforeningen - vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår. Læs Claus Hjortdals julehilsen til foreningens medlemmer.

Kære kolleger

Julen står for døren, og lige om lidt vil julefreden sænke sig over skolerne og nå ind i alle hjem.

Og den ro er jeg sikker på, der er mange af jer, der ser frem til efter et travlt kalenderår.

2019 har budt på både mange forandringer samt stor travlhed i samfundet og på skolerne.

Valget bragte et regeringsskifte og dermed også en ny undervisningsminister.

Vi har fra første dag haft et godt samarbejde med Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun barsler med flere områder, hvor hun gerne vil lave forandringer. Hun vil blandt andet se på Nationale test, udsatte børn og unge, inklusion og overgange til ungdomsuddannelser.

Noget af det, vi har fået sat på dagsordenen, er et resultat af en formidabel proces i foreningen. Ministeren bad os om at komme med bud på afbureaukratiseringsområder. Vi tog rundt i landet på dialogmøder, hvor I kom med jeres bud. Dem samlede vi, skrev sammen og indkaldte en lille gruppe af skoleledere til at kvalificere yderligere. Endelig kom alle lokalformænd med deres input, inden det gik til layout. Vi præsenterede dem for ministeren, som begejstret tog imod dem. Hun nævnte dem på vores årsmøde, på TV og på ministerens første møde i Kvalitetsforum, var de 40 forslag eneste punk på dagsordenen. Det er vi meget stolte af. Så stor tak til alle jer, der har været med i processen. Det har gjort vores oplæg langt mere kvalificeret og troværdigt.

Årsmødet var igen i år en fantastisk oplevelse for mig. Det er et statement, som vækker beundring og respekt bl.a. hos ministeren og flere af de gæster, vi har med. Programmet klappede og tak for jeres deltagelse og engagement hele vejen gennem de 2 dage. Det glæder mig, at vi møder så talstærkt op. 

Gennem hele året har der været fred og samarbejde omkring det meste af vores arbejde. Vi fik en mindre ændring af folkeskoleloven med indførelse af §16.d om afkortning af skoledagen. DLF og KL har fortsat deres gode tone og samarbejde. Jeg synes, man kan mærke, at vi ikke kæmper mod hinanden men i højere grad for folkeskolen. En af de landsdækkende aviser har en generel overskrift: Kampen om skolen. Jeg synes, de skal ændre den til: Kampen for skolen. Desuden skal vi også fortsat kæmpe for bedre ledelsesvilkår og flere ressourcer til skolen. Vi har brug for, at alle kræfter samles om at gøre skolen bedre i enighed. Det må være mit nytårsforsæt.

Jeg vil til slut ønske jer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår!

Claus Hjortdal, formand

Læs julebrevet som pdf

Illustration: Colourbox.dk