Justeringer af folkeskoleloven vedtaget

De ventede justeringer af folkeskoleloven er efter en hastebehandling vedtaget i dag torsdag den 2. maj. Nogle af de varslede ændringer træder i kraft med virkning fra 1. august 2019 - andre træder først i kraft fra skoleåret 2020-21.

Nyheden er opdateret 2. maj 2019

Lovforslaget, som udmønter aftalen "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole", er blevet vedtaget i Folketinget i dag 2. maj 2019.

I januar indgik alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet aftale om justeringerne, som blandt andet indebærer en afkortning af skoleugen og flere fagtimer fremfor understøttende undervisning.

Det er meningen, at den kortere skoleuge allerede skal indføres fra næste skoleår, så skolelederne har her i foråret måttet planlægge med uvished om, hvilke regler, der kommer til at gælde.

Derfor glæder det Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, at forslaget er kommet til afstemning nu.

"Når man har en stor enig forligskreds, er det bedst, at man får tingene vedtaget så hurtigt som muligt. Det er allersidste øjeblik, for vi er i fuld gang med planlægningen rundt omkring på skolerne. En del skoler har satset og planlagt ud fra, at justeringerne ville blive vedtaget, så det er godt, at det så også sker. Men det er på høje tid," siger han.

Læs mere her

Foto: Colourbox.dk