Kære medlem: Sommerhilsen fra formanden

"Året generelt har budt på stor travlhed. I har knoklet for at lykkes med opgaven, trods svære betingelser – ændret lovgivning, nye fag og valgfag og mange steder en utilstrækkelig økonomi. Og alligevel viser den nye Talis-rapport fra EU, at den danske folkeskole ligger helt i top. Vi lykkes altså på trods. Det er FLOT og SOLIDT arbejde," skriver Claus Hjortdal blandt andet i sin sommerhilsen til landets skoleledere.

Kære medlemmer,

Jeg ved, at I har travlt med skoleårets slutning, med at få de sidste detaljer på plads, dimissionen skal holdes mv. På den anden side har vi rundet midsommer, solen skinner, og ferien nærmer sig med hastige skridt! Det er ikke så ringe endda…

Året generelt har budt på stor travlhed. I har knoklet for at lykkes med opgaven, trods svære betingelser – ændret lovgivning, nye fag og valgfag og mange steder en utilstrækkelig økonomi. Og alligevel viser den nye Talis-rapport fra EU, at den danske folkeskole ligger helt i top – se mere på #voreshelelivet. Vi lykkes altså på trods. Det er FLOT og SOLIDT arbejde!

Vi må også anerkende, at der er mange udfordringer, bl.a. med inklusionen. Der bliver arbejdet grundigt, men resurserne slår ikke til og arbejdsmængden er høj. Så jeg vil opfordre den kommende minister til at sætte inklusion øverst på dagsordenen.

I forbindelse med FV19 har vi ved mange personlige møder med toppolitikere og borgmestre – senest på Folkemødet – søgt at tale folkeskolen OP og peget på vigtigheden af, at vi stadig har en stærk folkeskole. Vi mener, alle skoler bør have mere selvbestemmelse – mindre styring, mere tillid og mere ledelse. Og at folkeskolen have en økonomi, der matcher ambitionerne.

Vores budskaber er blevet mødt med stor lydhørhed. Ikke mindst hos borgmestrene. Vi kan se, at det også har haft lydhørhed i det forståelsespapir, som den nye regering netop har offentliggjort. Vi glæder os til samarbejdet, og vi vil sikre os at komme i en dialog hurtigst muligt. For ud over de store linjer, er der er masser at tage fat på, som hænger fra før valget, fx sprogprøver, fraværsbekendtgørelse, ghettopakkens strafforanstaltninger, 10 klasse, vikardækning…

Vi fortsætter også vores samarbejde i ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” for, at folkeskolen fortsat ses som et tilbud om et unikt fællesskab for alle - for børn af kontanthjælpsmodtagere såvel som for kongelige. Det er ikke tilfredsstillende, at der sker et fravalg til fordel for fri- og privatskoler; vi har brug for, at politikerne med høj og klar røst vil tale folkeskolen OP - og handler derefter!

Skolelederforeningen søger at være tæt på medlemmerne. Det gælder selvfølgelig også lokalforeninger og formænd/leder-TR. Det håber vi, at I mærker. Og vi glæder os til at ses på vores regionale dialogmøder i august-september og til årsmødet senere.

Find alle oplysninger om tid og sted på hjemmesiden og meld jer til! Tjek også gerne vores nyhedsbreve, indlæg, videoer, kurser, møder, repræsentationer både her og på foreningens sociale medie-platforme FB, Twitter og Linked-in… og hold så en rigtig GOD, solrig og velfortjent ferie

Med venlig hilsen

Claus Hjortdal

Formand, Skolelederforeningen

Læs brevet som pdf