Kommune eftergiver skolers gæld på specialområdet

Hillerød Kommune har erkendt, at arbejdet med inklusion har presset skolernes budgetter de seneste år. Blandt andet derfor har kommunen bevilget flere penge til skolerne.

En Rambøll-rapport fra marts 2019 havde til formål at finde ud af, hvorfor Hillerød Kommune tilsyneladende har flere udgifter til specialundervisningsområdet end sammenlignelige kommuner.

Analysen skulle også komme med effektiviserings- og besparelsesforslag på specialområdet.

Konklusionen var bl.a., at Hillerød Kommune ikke visiterer flere elever i specialundervisningen end andre kommuner. Og at andre tiltag eksempelvis arbejde med brobygning fra specialundervisningstilbud til almenskoler kunne være mere effektivt.

Ikke mindst udsprang analysen af, at arbejdet med inklusion har presset skolernes budgetter de seneste år, og byrådet i Hillerød har netop bevilget flere penge til skolerne.

"Vi bevilger flere penge til skolerne på baggrund af det forbrug, vi har set de foregående år, og på baggrund af det behov, vi ved findes," lyder det i det nyligt vedtagne budgetforlig 2020/2023 vedr. specialundervisningsområdet.

Der bliver eftergivet en gæld på omkring 10 mio. kr.

Ifølge formanden for Skolelederforeningen i Hillerød, Annette Otto, har skolelederne siden 2012 oplevet udlægningen af specialundervisningsbudgettet i kommunens syv distrikter som en meget udfordrende, tung og tidskrævende opgave.

"Den vil fortsat være tidskrævende, men som formand er jeg lettet over, at der har været lydhørhed i forhold til mange af vores ytringer," siger Annette Otto.

"Sammen med næstformanden har jeg haft fornøjelsen af, at borgmesteren har inviteret os, udvalgsformanden, et par skolebestyrelsesformænd, DLF og andre interessenter til "Samtale om skolen", hvor der har været plads til fordomsfri debat om skolen."

Et udvalg af bestyrelsen i Skolelederforeningen har bl.a. holdt et møde med kommunaldirektøren og skolechefen, hvor der blev lyttet til deres bekymringer og deres faglighed kunne komme i spil.

Annette Otto forklarer, at skolerne i Hillerød i sammenligning med mange andre kommuner har en stor egenbetaling til specialskoler.

"Det betyder f.eks., at en enkelt tilflytter kan udløse et underskud på en halv million hen over natten. Jeg er på hele gruppens vegne lettet over, at den gæld, som var svær at se lødige løsninger omkring, er blevet eftergivet, og jeg hilser velkommen, at vi kan have en god og ærlig dialog med både forvaltning og politikere om de udfordringer, der præger tiden."

Anette Otto pointerer, at nationalt set eksploderer antallet af børn med diagnoser.

"Måske er det på tide, at vi nationalt interesserer os for hvorfor," siger Annette Otto.

Foto: Colourbox.dk