Konference: Inspiration til at styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole

Sammen med Rambøll Management Consulting inviterer Børne- og Socialministeriet til konference 2. maj 2019.

Konferencen tager udgangspunkt i et projekt Rambøll Management har gennemført på vegne af Børne- og Socialministeriet.

Dagen skal give inspiration til at styrke sammenhængen i børns overgang mellem dagtilbud og skole.

Inspirationen kommer fra forsknings- og praksisoplæg samt involverende workshops, hvor deltagerne får redskaber til at arbejde videre med overgangssamarbejdet i egen praksis.

Der er fokus på at styrke pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddene og på det overgangspædagogiske arbejde mellem personale og ledere i hhv. dagtilbud, fritidstilbud og skole.

Det foregår 2. maj 2019 - det er gratis at deltage.

Målgruppen er pædagogisk personale i dagtilbud og indskolingspersonale, som arbejder med overgange til skole, ledelse i dagtilbud og skoler, pædagogiske konsulenter m.fl.
 
Læs mere om konferencen og tilmelding