Lovforslag rettet mod mere praksisfaglighed giver ikke ønsket værdi

Skolelederforeningen er kritisk over for nye lovforslag om udmøntning af mere praksisfaglighed i folkeskolen.

I et høringssvar om ændringer i bl.a. ’Lov om folkeskolen’ og ’Lov om vejledning om uddannelse og erhverv’ skriver Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, at det er begrænset, hvor stor effekt ændringerne vil have på de enkelte skoler og for den enkelte elev.

Skolelederforeningen er enig i intentionerne om mere praksisfaglighed i skolen og ser det samtidig som en udfordring, der skal løses gennem hele skoleforløbet og ikke kun gennem tiltag i udskolingen i enkelte fag og områder.

De foreslåede ændringerne forholder sig derimod udelukkende til udskolingen.

Som høringssvaret anfører, er der mange logistiske udfordringer i, at 100 erhvervsskoler skal dække mere end 1.200 skolers behov for mere praksisfaglig undervisning.

Læs høringssvaret

Du kan læs andres høringssvar på www.hoeringsportalen.dk

Foto: colourbox.dk